ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bushy

B UH1 SH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bushy-, *bushy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bushy(adj) คล้ายพุ่มไม้, Syn. shrubby
bushy-tailed(adj) น่าสนใจและกระตือรือร้น, Syn. bright-eyed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy

English-Thai: Nontri Dictionary
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bushyHis bushy brows accented his face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ้ม(adj) bushy, See also: shaggy, Syn. หนา, ดก, Example: ช่างถ่ายภาพมีหนวดเคราครึ้มดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ, Thai Definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
หนา(adj) bushy, See also: shaggy, Syn. ครึ้ม, ดก, Example: ชายผิวดำหน้าเข้มหนวดเคราหนาถามเขาโดยไม่มองหน้า, Thai Definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
รุงรัง(adj) bushy, See also: shaggy, thick, Syn. รก, รกรุงรัง, Example: ชายผู้นี้ทำตัวแบบฮิปปี้ แต่งตัวสกปรก มีหนวดเครารุงรัง, Thai Definition: อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาวๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม, อาการที่สิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
คิ้วดก[khiu dok] (n, exp) EN: bushy eyebrows  FR: sourcils épais [mpl]
นกเงือกปากดำ[nok ngeūak pāk dam] (n, exp) EN: Bushy-crested Hornbill  FR: Calao largup [m]
เป็นพุ่ม[pen phum] (adj) EN: bushy ; opulent ; full ; rampant  FR: épais ; dense ; opulent ; broussailleux
ผมดก[phom dok] (n, exp) EN: bushy hair  FR: chevelure abondante [f] ; chevelure épaisse [f]
รุงรัง[rungrang] (adj) EN: bushy ; shaggy ; thick  FR: désordonné ; déréglé

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSHY B UH1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bushy (j) bˈuʃiː (b u1 sh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] bushy black hair, #806,569 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] bushy black hair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
蚰蜒眉[げじげじまゆ, gejigejimayu] (n) bushy eyebrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bushy
      adj 1: used of hair; thick and poorly groomed; "bushy locks"; "a
             shaggy beard" [syn: {bushy}, {shaggy}, {shaggy-haired},
             {shaggy-coated}]
      2: resembling a bush in being thickly branched and spreading

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top