ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bury

B EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bury-, *bury*
English-Thai: Longdo Dictionary
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bury(vt) ฝังศพ, Syn. inter
bury(vt) ฝัง
bury(vt) บัง
bury(vt) จม
bury in(phrv) ฝังอยู่ใน
bury in(phrv) ปกคลุมด้วย, See also: ปิดไว้ด้วย
bury in(phrv) ซ่อนตัว, See also: ซ่อน, แอบ
bury in(phrv) สอดเข้าไปใน
bury in(phrv) ปิดหน้าหรือหัวเพื่อซ่อนความรู้สึก
bury in(phrv) สนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume

English-Thai: Nontri Dictionary
bury(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buryBury one's head in the sand.
buryDogs often bury bones.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัง(v) bury, See also: inter, Syn. ฝังดิน, Example: คนโบราณนิยมนำทรัพย์สมบัติใส่ตุ่มฝังดิน, Thai Definition: ทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือบางส่วน
ฝังดิน(v) bury, See also: inter, Syn. ฝัง, Example: คนอยุธยาสมัยก่อนนิยมเอาทรัพย์ใส่ตุ่มฝังดิน, Thai Definition: จมหรือทำให้จมลงในดิน
ฝังตัว(v) lie hidden (in the earth), See also: bury, Example: ธรรมสชาติของงูจะฝังตัวในดินเพื่อหลบความร้อน, Thai Definition: หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
ฝังศพ(v) bury a dead body, See also: bury a corpse, Example: นักปีนเขาช่วยกันฝังศพผู้เคราะห์ร้าย, Thai Definition: สิ่งที่กระทำแก่ร่างของผู้ตาย โดยฝังร่างของของผู้ตายลงใต้พื้นดิน
หมก(v) bury, See also: cover, Syn. ซุก, ฝัง, Example: ปลาชนิดนี้เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำที่แห้งในฤดูแล้งโดยหมกตัวอยู่ในกระเปาะใต้ดินคล้ายจำศีล, Thai Definition: ซุกไว้ใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[fang] (v) EN: bury ; inter  FR: enterrer ; ensevelir
ฝังศพ[fang sop] (v, exp) EN: bury the dead ; hold a burial  FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
กระดานลงหลุม[kradān long lum] (n, exp) EN: annual Brahmin rite of burying
หมก[mok] (v) EN: bury ; cover ; hide ; shelve  FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
หมกมุ่น[mokmun] (v) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in  FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วนอยู่กับหนังสือ[ngūan yū kap nangseū] (v, exp) EN: bury oneself in books

CMU English Pronouncing Dictionary
BURY B EH1 R IY0
BURY'S B EH1 R IY0 Z
BURYING B EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bury (n) bˈɛriː (b e1 r ii)
bury (v) bˈɛriː (b e1 r ii)
burying (v) bˈɛrɪɪŋ (b e1 r i i ng)
burying-ground (n) bˈɛrɪɪŋ-graund (b e1 r i i ng - g r au n d)
burying-grounds (n) bˈɛrɪɪŋ-graundz (b e1 r i i ng - g r au n d z)
Bury St. Edmunds (n) bˌɛrɪ-snt-ˈɛdmənz (b e2 r i - s n t - e1 d m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury, #3,509 [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, ] bury (the dead), #14,121 [Add to Longdo]
埋葬[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury, #18,118 [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose, #18,214 [Add to Longdo]
安葬[ān zàng, ㄢ ㄗㄤˋ, ] bury (the dead), #24,290 [Add to Longdo]
下葬[xià zàng, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄤˋ, ] bury; inter, #40,045 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] bury; sacrifice, #116,062 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] bury; mound; to dam; close, #137,310 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] bury; plaster with mud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
W;w[ダブリュー;ダブル(ik), daburyu-; daburu (ik)] (n) W; w [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
イーダブリューエス[i-daburyu-esu] (n) {comp} EWS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーダブリューエス[いーだぶりゅーえす, i-daburyu-esu] EWS [Add to Longdo]
エスイーダブリュービー[えすいーだぶりゅーびー, esui-daburyu-bi-] SEWB [Add to Longdo]
ダブリュースリーシー[だぶりゅーすりーしー, daburyu-suri-shi-] W3C [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ダブリューダブリューダブリュー[だぶりゅーだぶりゅーだぶりゅー, daburyu-daburyu-daburyu-] WWW [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[だぶりゅずいーえでいたー, daburyuzui-edeita-] WZ EDITOR [Add to Longdo]
ビーアイダブリュー[びーあいだぶりゅー, bi-aidaburyu-] BIW [Add to Longdo]
ブイエフダブリュー[ぶいえふだぶりゅー, buiefudaburyu-] VFW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武力[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bury
   v 1: cover from sight; "Afghani women buried under their burkas"
   2: place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the
     Kremlin wall on Red Square"; "The pharaohs were entombed in
     the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
     [syn: {bury}, {entomb}, {inhume}, {inter}, {lay to rest}]
   3: place in the earth and cover with soil; "They buried the
     stolen goods"
   4: enclose or envelop completely, as if by swallowing; "The huge
     waves swallowed the small boat and it sank shortly
     thereafter" [syn: {immerse}, {swallow}, {swallow up}, {bury},
     {eat up}]
   5: embed deeply; "She sank her fingers into the soft sand"; "He
     buried his head in her lap" [syn: {bury}, {sink}]
   6: dismiss from the mind; stop remembering; "I tried to bury
     these unpleasant memories" [syn: {forget}, {bury}] [ant:
     {remember}, {think of}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top