ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burst out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burst out-, *burst out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst out(phrv) ปล่อยออกมาทันที, See also: เริ่มทำบางสิ่งทันที, Syn. break into, break out in, burst into, bust out
burst out(phrv) หนีรอด, See also: รอดพ้น, หลุดพ้น, Syn. break out, bust out, crash out
burst out(phrv) โพล่งออกมา, See also: พูดออกมาทันที
burst out(phrv) (ขนาด) ใหญ่หรือโตเกินกว่าเสื้อผ้า
burst out laughing(idm) ปล่อยก๊าก, See also: ปล่อยหัวเราะออกมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burst outDon't burst out laughing like that. It's creepy.
burst outHe had no sooner gone out of the room than all of them burst out laughing.
burst outHot water burst out.
burst outI burst out laughing in spite of myself.
burst outInstantly the girl saw her mother, she burst out crying.
burst outIt was such a nice joke that everybody burst out laughing.
burst outMary was about to burst out laughing.
burst outOn the speaker's saying so, the audience burst out into laughter.
burst outScarcely had Jack seen her, he burst out crying.
burst outShe burst out crying with joy when she heard the news.
burst outShe burst out laughing when she saw me.
burst outThe child burst out crying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะทุ(v) erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai Definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
พลุ่งพล่าน(v) burst out, See also: break out, become/get angry, be wrathful, Syn. พล่าน, Example: ปานพลุ่งพล่านหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งเดินงุดๆ อยู่ในห้อง, Thai Definition: มีอารมณ์ปั่นป่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะทุ[pathu] (v) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate  FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ปะทุ[pathu] (v) EN: break out ; burst out ; erupt  FR: jaillir
พลุ่งพล่าน[phlung phlān] (v, exp) EN: burst out ; break out ; become/get angry ; be wrathful

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out [Add to Longdo]
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burst out
   v 1: give sudden release to an expression; "We burst out
      laughing"; "'I hate you,' she burst out"
   2: appear suddenly; "Spring popped up everywhere in the valley"
     [syn: {pop out}, {burst out}]
   3: erupt or intensify suddenly; "Unrest erupted in the country";
     "Tempers flared at the meeting"; "The crowd irrupted into a
     burst of patriotism" [syn: {erupt}, {irrupt}, {flare up},
     {flare}, {break open}, {burst out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top