ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burse

B ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burse-, *burse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burse(เบอส) n. กระเป๋า,ที่รองรับ
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense, rebate, remunerate

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bursectomyการตัดถุงน้ำลดการเสียดสีออก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเปิด[baipoēt] (n, exp) EN: claim for reimbursement
ใช้จ่าย[chaijāi] (v) EN: spend ; disburse  FR: dépenser ; débourser
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[chotchai khāchaijāi] (v, exp) EN: reimburse expenses

CMU English Pronouncing Dictionary
BURSE B ER1 S
BURSEY B ER1 S IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
リインバースメント[riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement [Add to Longdo]
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements [Add to Longdo]
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P) [Add to Longdo]
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P) [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top