ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burrow

B ER1 OW0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burrow-, *burrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burrow[VT] ทำให้เป็นรูหรือโพรง, See also: มุด, หลบ, ซ่อน, ซุก, แอบ, Syn. dig
burrow[N] รู, Syn. tunnel, hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burrow porosityรูชอนไชพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burrowร่องลึก,เป็นโพรง [การแพทย์]
Burrowing พวกขุดรูหรือฝังตัว
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยการฝังตัว หรือขุดรูอยู่ตามพื้น ท้องน้ำสภาพต่างๆ เช่น พื้นทราย หรือพื้นโคลน เช่น ปูก้ามดาบ ปูลม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
Month after month they burrow, bury, hide, kill.เป็นเวลาหลายเดือนกับการ ขุด ฝัง ซ่อน และฆ่า Night and Fog (1956)
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร The Education of Little Tree (1997)
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Why do you want to see Burrows so bad, anyhow?ทำไมนายถึงอยากเจอเบอโรส์มากนักวะ? Allen (2005)
Are you the Tim Giles that represented Lincoln Burrows?คุณคือ ทิม ไจลส์ ที่เป็นตัวแทนของ ลินคอล์น เบอโรส์ รึเปล่า? Allen (2005)
It's come to our attention that you made a FOIL request a couple of days ago, on the Burrows case.พวกเพิ่งรู้ว่าคุณยื่นคำร้องขอดูข้อมูล เมื่อไม่กี่วันก่อน ในคดีของเบอโรส์ Allen (2005)
It's for one of Burrows' old girlfriends, man.เอาไปให้แฟนเก่าของเบอโรส์น่ะเพื่อน Allen (2005)
We've been informed that you obtained a copy of the surveillance tape entered as evidence in the Lincoln Burrows trial.เราได้รับแจ้งว่า คุณได้รับเทปสำเนาการตรวจตรา หลักฐานการพยายามฆ่า ของ ลินค์คอน เบอร์โรว์ Cell Test (2005)
I'm looking for someone, guy named Lincoln Burrows.ฉันตามหาคน เขาชื่อ ลินคอล์น เบอร์โรว์ Cute Poison (2005)
Why do you wanna see Burrows so bad anyhow?ทำไมอยากเจอเขาล่ะ ? Cute Poison (2005)
Unless there's new information you can provide for us, we've already reviewed Mr. Burrows's case thoroughly.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลใหม่มาให้เรา เราคงทำอะไรไม่ได้ เราตรวจคดีนี้อย่างรอบคอบแล้ว Cute Poison (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
ชอน[V] burrow, See also: worm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น
ชอนไช[V] burrow, See also: warm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous

CMU English Pronouncing Dictionary
BURROW    B ER1 OW0
BURROWS    B ER1 OW0 Z
BURROWER    B ER1 OW0 ER0
BURROWES    B ER1 OW2 Z
BURROWERS    B ER1 OW0 ER0 Z
BURROWING    B ER1 OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burrow    (v) bˈʌrou (b uh1 r ou)
burrows    (v) bˈʌrouz (b uh1 r ou z)
burrowed    (v) bˈʌroud (b uh1 r ou d)
burrowing    (v) bˈʌrouɪŋ (b uh1 r ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den [Add to Longdo]
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider) [Add to Longdo]
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burrow
   n 1: a hole made by an animal, usually for shelter [syn:
      {burrow}, {tunnel}]
   v 1: move through by or as by digging; "burrow through the
      forest" [syn: {burrow}, {tunnel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top