ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burnish

B ER1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burnish-, *burnish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burnish(n) การขัดเงา
burnish(vt) ขัด, See also: ขัดเงา, ขัดให้วาว, Syn. polish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish

English-Thai: Nontri Dictionary
burnish(vt) ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้วาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burnisherเครื่องมือถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnishingกลวิธีพิมพ์แบบถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnisher, Ballหัวขัดกลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you burnish it, to save Arthur?ท่านจะช่วยเป่ามัน เพื่อใช้ช่วยอาเธอร์ได้หรือไม่ Excalibur (2008)
As the rays enter the temple, they burnish the statues of the gods with their golden light before penetrating the sanctuary.ในฐานะที่เป็นรังสีเข้าพระวิหาร, พวกเขาขัดรูปปั้นของเทพเจ้า ด้วยแสงสีทองของพวกเขา Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burnishThis metal burnishes well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดเงา(v) polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai Definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
ขัดถู(v) polish, See also: burnish, wipe, scrub, rub, Syn. ขัด, ถู, Example: พวกเราช่วยกันขัดถูหม้อไหกันเป็นการใหญ่ เพราะที่บ้านจะมีงานบุญครั้งใหญ่, Thai Definition: เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาดจนขึ้นเงา
ขัด(v) rub, See also: burnish, wipe, scrub, Syn. ถู, ขูด, ลับ, ขัดเงา, ขัดสี, Example: คนใช้กำลังขัดพื้นด้วยแปรงทองเหลือง, Thai Definition: ถูให้เกลี้ยง, ถูให้ผ่องใสหรือให้ขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer
เครื่องขัดโลหะ[khreūang khat lōha] (n, exp) EN: burnisher

CMU English Pronouncing Dictionary
BURNISH B ER1 N IH0 SH
BURNISHED B ER1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burnish (v) bˈɜːʳnɪʃ (b @@1 n i sh)
burnished (v) bˈɜːʳnɪʃt (b @@1 n i sh t)
burnishes (v) bˈɜːʳnɪʃɪz (b @@1 n i sh i z)
burnishing (v) bˈɜːʳnɪʃɪŋ (b @@1 n i sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poliergold {n}burnish gold [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
艶出し;つや出し[つやだし, tsuyadashi] (n,vs) burnishing; glazing; polishing [Add to Longdo]
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P) [Add to Longdo]
磨き(P);研き[みがき, migaki] (n) polish; improvement; burnishing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burnish
   n 1: the property of being smooth and shiny [syn: {polish},
      {gloss}, {glossiness}, {burnish}]
   v 1: polish and make shiny; "buff the wooden floors"; "buff my
      shoes" [syn: {buff}, {burnish}, {furbish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top