ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burn out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burn out-, *burn out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn out(phrv) เผาจนมอด, Syn. burndown
burn out(phrv) ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะไฟไหม้
burn out(phrv) ทำให้เลิกไหม้, See also: หยุดไหม้
burn out(phrv) หยุดทำงาน
burn out(phrv) ไม่มีชีวิตชีวา, See also: มอด ความสามารถ, ไม่กระฉับกระเฉง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burn out (Psychology)ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burn outI don't want the investigation to burn out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอดไหม้(v) burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai Definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีแรง[mai mī raēng] (xp) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired  FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
มอดไหม้[møt mai] (v) EN: burn out ; burn down ; die out

Japanese-English: EDICT Dictionary
燃え尽きる[もえつきる, moetsukiru] (v1,vi) to burn out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burn out
   v 1: melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs
      blew out"; "The fuse blew" [syn: {blow out}, {burn out},
      {blow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top