ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buoyant

B OY1 AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buoyant-, *buoyant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buoyant(adj) ลอยตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buoyant(บอย'เอินทฺ) adj. ซึ่งลอยน้ำขึ้น,สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ,ร่าเริง,ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา), Syn. jaunty

English-Thai: Nontri Dictionary
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buoyantSalt water is more buoyant than fresh water.

CMU English Pronouncing Dictionary
BUOYANT B OY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buoyant (j) bˈɔɪənt (b oi1 @ n t)
buoyantly (a) bˈɔɪəntliː (b oi1 @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, / ] buoyant; high-spirited; vigorous, #187,961 [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] buoyant; floating, #650,358 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンルン[runrun] (adj-f) euphoric; happy; buoyant; bouncy [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) [Add to Longdo]
気軽い[きがるい, kigarui] (adj-i) cheerful; buoyant; lighthearted [Add to Longdo]
漂々;漂漂[ひょうひょう, hyouhyou] (n) buoyantly; airily; with a light heart [Add to Longdo]
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buoyant
   adj 1: tending to float on a liquid or rise in air or gas;
       "buoyant balloons"; "buoyant balsawood boats"; "a floaty
       scarf" [syn: {buoyant}, {floaty}]
   2: characterized by liveliness and lightheartedness; "buoyant
     spirits"; "his quick wit and chirpy humor"; "looking bright
     and well and chirpy"; "a perky little widow in her 70s" [syn:
     {buoyant}, {chirpy}, {perky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top