ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buntings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buntings-, *buntings*, bunting
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buntingsn. ธงทิว,ผ้าทำธง
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
buntlinen. เชื่อชักใบเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunt(vi) ตีอย่างแรง (กีฬาเบสบอล)
bunt(vt) ตีอย่างแรง (กีฬาเบสบอล)
bunting(n) ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
bunt(vt) แทง,ขวิด,ชน
bunting(n) ตอม่อ,ธง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buntThe manager sent the bunt sign to the batter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธุช(n) flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อนหัวแดง[nok jāp pīk øn hūa daēng] (n, exp) EN: Red-headed Bunting  FR: Bruant à tête rousse [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำ[nok jāp pīk øn hūa dam] (n, exp) EN: Black-headed Bunting  FR: Bruant mélanocéphale [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[nok jāp pīk øn hūa dam khāo] (n, exp) EN: Tristram's Bunting  FR: Bruant de Tristram [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[nok jāp pīk øn hūa thao] (n, exp) EN: Chestnut-eared Bunting  FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[nok jāp pīk øn lek] (n, exp) EN: bunting  FR: bruant [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[nok jāp pīk øn lek] (n, exp) EN: Little Bunting  FR: Bruant nain [m] ; Cynchrame nain [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[nok jāp pīk øn nā dam] (n, exp) EN: Black-faced Bunting  FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[nok jāp pīk øn ngøn] (n, exp) EN: Crested Bunting  FR: Bruant huppé [m]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[nok jāp pīk øn ok leūang] (n, exp) EN: Yellow-breasted Bunting  FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[nok jāp pīk øn sī tān] (n, exp) EN: Chestnut Bunting  FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]
ธงทิว[thong thiū] (n, exp) EN: bunting
อูบุนตู[Ūbuntū] (tm) EN: Ubuntu  FR: Ubuntu

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNT B AH1 N T
BUNTZ B AH1 N T S
BUNTE B AH1 N T
BUNTYN B AH1 N T IH0 N
BUNTON B AH1 N T AH0 N
UBUNTU UW2 B UW1 T UW2
BUNTIN B AH1 N T IH0 N
BUNTEN B AH1 N T AH0 N
BUNT'S B AH1 N T S
BUNTAIN B AH0 N T EY1 N
BUNTING B AH1 N T IH0 NG
BUNTROCK B AH1 N T R AA2 K
BUNTSTROCK B AH1 N T S T R AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunting (n) bˈʌntɪŋ (b uh1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ammer {f} [ornith.]bunting [Add to Longdo]
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness [Add to Longdo]
Buntheit {f}variegation [Add to Longdo]
Buntkarton {m}tintet board [Add to Longdo]
Buntmetall {n}non-ferrous heavy metal [Add to Longdo]
Buntpapier {n}coloured paper [Add to Longdo]
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]
eine bunte Mischung (Süßigkeiten)pick 'n' mix; pick-and-mix (sweets) [Add to Longdo]
Sammelsurium {n}; bunte Mischung {f}smorgasbord [Add to Longdo]
Schreibunterlage {f}blotting pad [Add to Longdo]
Untervertrag {m}; Subunternehmervertrag {m}; Nachunternehmervertrag {m} | Unterverträge {pl}; Subunternehmerverträge {pl}subcontract | subcontracts [Add to Longdo]
farbenprächtig; knallig; sehr bunt; auffällig bunt {adj} | farbenprächtiger; knalliger | am farbenprächtigsten; am knalligstengaudy | gaudier | gaudiest [Add to Longdo]
farbig; bunt; gefärbt {adj} | farbiger; bunter; gefärbter | am farbigsten; am buntesten; am gefärbtestencoloured; colored | more coloured; more colored | most coloured; most colored [Add to Longdo]
bunt gemischt; bunt zusammengewürfeltpick 'n' mix [Add to Longdo]
gestaltet buntvariegates [Add to Longdo]
kunterbunt durcheinanderall in a tumble [Add to Longdo]
mehrfarbig; bunt {adj}multi-colored [Am.]; multi-coloured [Br.] [Add to Longdo]
stießbunted [Add to Longdo]
stößtbunts [Add to Longdo]
stoßendbunting [Add to Longdo]
Er ist bekannt wie ein bunter Hund.He's known all over town. [Add to Longdo]
Buntfuß-Sturmschwalbe {f} [ornith.]Wilson's Storm-Petrel (Oceanites oceanicus) [Add to Longdo]
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) [Add to Longdo]
Buntscharbe {f} [ornith.]Red-legged Cormorant [Add to Longdo]
Buntstorch {m} [ornith.]Painted Stork [Add to Longdo]
Buntfalke {m} [ornith.]American Kestrel [Add to Longdo]
Buntwachtel {f} [ornith.]Painted Quail [Add to Longdo]
Buntfasan {m} [ornith.]Green Pheasant [Add to Longdo]
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail [Add to Longdo]
Buntlori {m} [ornith.]Varied Lorikeet [Add to Longdo]
Buntbrust-Zwergpapagei {m} [ornith.]Desmarest's Fig Parrot [Add to Longdo]
Buntschnabelkuckuck {m} [ornith.]Fiery-billed Malcoha [Add to Longdo]
Buntschwanz-Degenflügel {m} [ornith.]Rufous Sabrewing [Add to Longdo]
Bunthöschen {n} [ornith.]Greenish Puffleg [Add to Longdo]
Buntbartvogel {m} [ornith.]Versicoloured Barbet [Add to Longdo]
Bunttukan {m} [ornith.]Red-breasted Toucan [Add to Longdo]
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker [Add to Longdo]
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper [Add to Longdo]
Buntbürzel-Ameisenfänger {m} [ornith.]Banded Antcatcher [Add to Longdo]
Buntflügel-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Grey Antwren [Add to Longdo]
Buntpipra [ornith.]Fiery-capped [Add to Longdo]
Buntschwanz-Schmuckvogel {m} [ornith.]Band-tailed Fruiteater [Add to Longdo]
Buntwangen-Zaunkönig {m} [ornith.]Happy Wren [Add to Longdo]
Buntklarino [ornith.]Varied Solitaire [Add to Longdo]
Buntflöter {m} [ornith.]Mid-mountain Rail Babbler [Add to Longdo]
Buntkopfalcippe {f} [ornith.]Variegated Fulvetta [Add to Longdo]
Buntflügelhäherling {m} [ornith.]Variegated Laughing Thrush [Add to Longdo]
Buntkopf-Felshüpfer {m} [ornith.]Grey-necked Bald Crow [Add to Longdo]
Buntmeise {f} [ornith.]Varied Tit [Add to Longdo]
Buntbauch-Nektarvogel {m} [ornith.]Anchieta's Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブントースター[o-bunto-suta-] (n) oven toaster; toaster oven [Add to Longdo]
サクリファイスバント[sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
スクイズバント[sukuizubanto] (n) squeeze bunt [Add to Longdo]
スリーバント[suri-banto] (n) (abbr) bunting on two strikes [Add to Longdo]
セイフティバント;セーフティーバント[seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei [Add to Longdo]
セブンティーン[sebuntei-n] (n) seventeen; seventeen (years old) [Add to Longdo]
ドラッグバント[doraggubanto] (n) drag bunt [Add to Longdo]
バスター[basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P) [Add to Longdo]
バント[banto] (n,vs) bunt; (P) [Add to Longdo]
バントアンドラン[bantoandoran] (n) bunt and run [Add to Longdo]
バントエンドラン[bantoendoran] (exp) bunt and run [Add to Longdo]
プッシュバント[pusshubanto] (n) push bunt [Add to Longdo]
漢文典[かんぶんてん, kanbunten] (n) (See 漢文・かんぶん・2) dictionary of kanbun grammar and usage [Add to Longdo]
気分転換[きぶんてんかん, kibuntenkan] (n) change of pace; change of mood; (P) [Add to Longdo]
犠牲バント[ぎせいバント, gisei banto] (n) (See セーフティーバント) sacrifice bunt [Add to Longdo]
犠打[ぎだ, gida] (n) sacrifice fly; bunt; (P) [Add to Longdo]
研究分担者[けんきゅうぶんたんしゃ, kenkyuubuntansha] (n) member (of a research project) [Add to Longdo]
五色野路子[ごしきのじこ;ゴシキノジコ, goshikinojiko ; goshikinojiko] (n) (uk) painted bunting (Passerina ciris) [Add to Longdo]
国連分担金[こくれんぶんたんきん, kokurenbuntankin] (n) financial contributions to the UN made by member-nations [Add to Longdo]
黒鵐[くろじ, kuroji] (n) gray bunting; grey bunting [Add to Longdo]
差分取り込み;差分取込み[さぶんとりこみ, sabuntorikomi] (n) differential uptake (marketing); differential incorporation [Add to Longdo]
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]
秋分点[しゅうぶんてん, shuubunten] (n) autumn equinoctal point [Add to Longdo]
春分点[しゅんぶんてん, shunbunten] (n) the vernal equinox (the equinoctal point) [Add to Longdo]
深山頬白[みやまほおじろ;ミヤマホオジロ, miyamahoojiro ; miyamahoojiro] (n) (uk) yellow-throated bunting (Emberiza elegans) [Add to Longdo]
寸分たがわず;寸分違わず[すんぶんたがわず, sunbuntagawazu] (exp) accurate; to the inch; exact [Add to Longdo]
責任分担[せきにんぶんたん, sekininbuntan] (n) sharing of responsibilities [Add to Longdo]
雪頬白[ゆきほおじろ;ユキホオジロ, yukihoojiro ; yukihoojiro] (n) (uk) snow bunting (Plectrophenax nivalis) [Add to Longdo]
染色分体[せんしょくぶんたい, senshokubuntai] (n) chromatid [Add to Longdo]
俗文体[ぞくぶんたい, zokubuntai] (n) (obsc) (See 文語文) text written using colloquial language; text written using everyday language [Add to Longdo]
大寿林[おおじゅりん;オオジュリン, oojurin ; oojurin] (n) (uk) reed bunting (Emberiza schoeniclus) [Add to Longdo]
帳;帷;幄;幌[とばり, tobari] (n) (uk) curtain; hanging; bunting [Add to Longdo]
帳幕[ちょうばく, choubaku] (n) (1) curtain; hanging; bunting; (2) place where a curtain is hung [Add to Longdo]
同文通達[どうぶんつうたつ, doubuntsuutatsu] (n) (Papal) encyclical [Add to Longdo]
配分的正義[はいぶんてきせいぎ, haibuntekiseigi] (n) distributive justice; justitia distributiva [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] (adj-na) partial(ly); (P) [Add to Longdo]
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR [Add to Longdo]
分体[ぶんたい, buntai] (n) fission [Add to Longdo]
分隊[ぶんたい, buntai] (n) squad; team [Add to Longdo]
分隊長[ぶんたいちょう, buntaichou] (n) squad leader; divisional officer [Add to Longdo]
分担[ぶんたん, buntan] (n,vs) apportionment; allotment; share; (P) [Add to Longdo]
分担額[ぶんたんがく, buntangaku] (n) amount allotted; contribution [Add to Longdo]
分担金[ぶんたんきん, buntankin] (n) share of expenses; contribution [Add to Longdo]
分店[ぶんてん, bunten] (n) branch store; branch of a firm [Add to Longdo]
分点[ぶんてん, bunten] (n) (1) equinoctal point; equinoctial point; (2) division points (along lines) [Add to Longdo]
分党[ぶんとう, buntou] (n) secession from a party [Add to Longdo]
分屯[ぶんとん, bunton] (pref) (See 分屯地,分屯基地) vice (military); sub [Add to Longdo]
分屯基地[ぶんとんきち, buntonkichi] (n) sub base (military); sub-base; minor base [Add to Longdo]
分屯地[ぶんとんち, buntonchi] (n) vice-camp (military); sub-camp [Add to Longdo]
文の無い文体[あやのないぶんたい, ayanonaibuntai] (n) plain style [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
文通[ぶんつう, buntsuu] Schriftverkehr, Briefwechsel [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
色紙[しきし, shikishi] farbiges_Papier, Buntpapier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top