ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bunting

B AH1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunting-, *bunting*, bunt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunting(n) ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
buntingsn. ธงทิว,ผ้าทำธง

English-Thai: Nontri Dictionary
bunting(n) ตอม่อ,ธง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อนหัวแดง[nok jāp pīk øn hūa daēng] (n, exp) EN: Red-headed Bunting  FR: Bruant à tête rousse [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำ[nok jāp pīk øn hūa dam] (n, exp) EN: Black-headed Bunting  FR: Bruant mélanocéphale [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[nok jāp pīk øn hūa dam khāo] (n, exp) EN: Tristram's Bunting  FR: Bruant de Tristram [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[nok jāp pīk øn hūa thao] (n, exp) EN: Chestnut-eared Bunting  FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[nok jāp pīk øn lek] (n, exp) EN: bunting  FR: bruant [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[nok jāp pīk øn lek] (n, exp) EN: Little Bunting  FR: Bruant nain [m] ; Cynchrame nain [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[nok jāp pīk øn nā dam] (n, exp) EN: Black-faced Bunting  FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[nok jāp pīk øn ngøn] (n, exp) EN: Crested Bunting  FR: Bruant huppé [m]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[nok jāp pīk øn ok leūang] (n, exp) EN: Yellow-breasted Bunting  FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[nok jāp pīk øn sī tān] (n, exp) EN: Chestnut Bunting  FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNTING B AH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunting (n) bˈʌntɪŋ (b uh1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリーバント[suri-banto] (n) (abbr) bunting on two strikes [Add to Longdo]
五色野路子[ごしきのじこ;ゴシキノジコ, goshikinojiko ; goshikinojiko] (n) (uk) painted bunting (Passerina ciris) [Add to Longdo]
黒鵐[くろじ, kuroji] (n) gray bunting; grey bunting [Add to Longdo]
深山頬白[みやまほおじろ;ミヤマホオジロ, miyamahoojiro ; miyamahoojiro] (n) (uk) yellow-throated bunting (Emberiza elegans) [Add to Longdo]
雪頬白[ゆきほおじろ;ユキホオジロ, yukihoojiro ; yukihoojiro] (n) (uk) snow bunting (Plectrophenax nivalis) [Add to Longdo]
大寿林[おおじゅりん;オオジュリン, oojurin ; oojurin] (n) (uk) reed bunting (Emberiza schoeniclus) [Add to Longdo]
帳;帷;幄;幌[とばり, tobari] (n) (uk) curtain; hanging; bunting [Add to Longdo]
帳幕[ちょうばく, choubaku] (n) (1) curtain; hanging; bunting; (2) place where a curtain is hung [Add to Longdo]
頬白;画眉鳥;黄道眉[ほおじろ;ほほじろ(頬白);ホオジロ;ホホジロ, hoojiro ; hohojiro ( hoo shiro ); hoojiro ; hohojiro] (n) (1) (uk) meadow bunting (species of passerine, Emberiza cioides); (2) (頬白 only) (obsc) (See 頬白鮫) great white shark; white pointer (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]
[まく, maku] (n) (1) curtain; bunting; (n,ctr) (2) act (in play); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunting
   n 1: a loosely woven fabric used for flags, etc.
   2: any of numerous seed-eating songbirds of Europe or North
     America

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top