ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bundle up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bundle up-, *bundle up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bundle up(phrv) ใส่เสื้อให้อุ่น, Syn. wrap up
bundle up(phrv) ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
bundle up(phrv) สวมใส่ (เสื้อผ้า), See also: ห่ออย่างดี, Syn. muffle up, wrap up

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle upแต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา, See also: bundle

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bundle up
   v 1: make into a bundle; "he bundled up his few possessions"
      [syn: {bundle}, {bundle up}, {roll up}]
   2: dress warmly; "Mother bundled up the children for the long
     way to school"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top