ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumptious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumptious-, *bumptious*, bumptiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumptious(adj) ซึ่งคิดว่าตนเองสำคัญมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumptious (j) bˈʌmpʃəs (b uh1 m p sh @ s)
bumptiously (a) bˈʌmpʃəsliː (b uh1 m p sh @ s l ii)
bumptiousness (n) bˈʌmpʃəsnəs (b uh1 m p sh @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bumptious
      adj 1: offensively self-assertive [syn: {bumptious}, {self-
             assertive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top