ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumpkin

B AH1 M P K IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumpkin-, *bumpkin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumpkin(n) คนบ้านนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin

English-Thai: Nontri Dictionary
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bumpkinCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!

CMU English Pronouncing Dictionary
BUMPKIN B AH1 M P K IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumpkin (n) bˈʌmpkɪn (b uh1 m p k i n)
bumpkins (n) bˈʌmpkɪnz (b uh1 m p k i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernlümmel {m} | Bauernlümmel {pl}bumpkin | bumpkins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P) [Add to Longdo]
権兵衛[ごんべえ, gonbee] (n) (1) (arch) (derog) country bumpkin; (2) John Doe; used to refer to someone whose name is unknown [Add to Longdo]
国者[くにもの, kunimono] (n) (1) (arch) (See 田舎者) country bumpkin; (2) (arch) someone from the same part of the country [Add to Longdo]
山猿[やまざる, yamazaru] (n) monkey; bumpkin; boor [Add to Longdo]
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside [Add to Longdo]
赤毛布[あかげっと, akagetto] (n) red blanket; country bumpkin [Add to Longdo]
田舎っ兵衛;田舎兵衛;田舎っぺ[いなかっぺえ(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺい(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺ, inakappee ( inaka tsu bee ; inaka bee ); inakappei ( inaka tsu bee ; inaka bee ); i] (n) (vulg) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n,adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bumpkin
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top