ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bump

B AH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bump-, *bump*
English-Thai: Longdo Dictionary
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bump(vt) กระทบ
bump(vi) ชน, See also: กระแทก, Syn. crash
bumph(n) ข้อเขียน, Syn. bumf
bumpy(adj) ขรุขระ, See also: เป็นหลุมเป็นบ่อ, Syn. rough,
bumper(n) เครื่องกันชน, See also: กันชน, Syn. buffer
bump up(phrv) เพิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้เพิ่มขึ้น
bump up(phrv) เลื่อนตำแหน่ง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. jump up
bumpkin(n) คนบ้านนอก
bump off(phrv) ฆ่า (คำสแลง), See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย, Syn. do away with, finish off, knock off
bump into(phrv) ชน, See also: กระแทก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
bumper guardn. ที่กันชนแนวตั้งที่ติดบนเหล็กกันชน
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bump(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน
bumper(n) ที่กันชน,เครื่องกันชน,ตัวกันชน
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bump stopตัวกันกระแทก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bump-steerท้ายรถปัดส่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bumperกันชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bumper stickersสติกเกอร์ท้ายรถ [TU Subject Heading]
Bumpinessหลุมอากาศ หรือการกระเพื่อมของอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bump(n) ตุ่ม, ก้อน (เนื้อปูด)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bumpAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
bumpBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
bumpCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
bumpHe bumped his head against a post.
bumpHe bumped his head against the ceiling.
bumpI bumped into him at the station.
bumpI bumped my head against the door and got a lump.
bumpI bump into her.
bumpI get goose bumps when I see a horror movie.
bumpIn my hurry I bumped into someone.
bumpIt's really hard to drive on the bumpy roads around here.
bumpShe wasn't hurt, but she got goose bumps when her car nearly crashed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกันชน(n) bumper, Example: ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นตัวกันชนที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่จำเป็นต้องไปคลุกคลีกับงานระดับล่าง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งหนึ่งมากระทบหรือทำลายอีกสิ่งหนึ่ง
ขะแยะ(v) bump lightly, See also: strike lightly, Example: ชายร่างใหญ่ขะแยะบานประตูเข้าไปเต็มแรง, Thai Definition: เอาไหล่กระแทกเข้าไป
โดน(v) bump against, See also: hit, strike, catch, collide, touch, Syn. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัส, Example: เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อนแต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้น
กระแทกกระทั้น(v) bump, See also: hit, strike, collide, slam, bang, knock, Syn. กระทบกระแทก, กระแทกกระเทือน, Example: ็เราอาจเกิดความเมื่อยแขนจากการที่รถเมล์จอดๆ หยุดๆ หรือกระแทกกระทั้นได้, Thai Definition: กระทบโดยแรง
กระแทก(v) hit, See also: bump, crash against, collide, bang (the door), slam (the door), Syn. กระทบ, ชน, Example: มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้าง, Thai Definition: กระทบโดยแรง
กันชน(n) bumper, See also: buffer, Example: รถเขาถูกชนท้ายจนกันชนรถบุบ, Thai Definition: เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์
การกระแทก(n) bumping against, See also: dashing against, Syn. การชน, การโดน, การกระทบ, Example: การกระแทกทำให้ข้าวของเสียหาย
การชน(n) collision, See also: bumping, running into, hitting, striking, hitting, Example: การชนกันของรถบรรทุกทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่, Thai Definition: การโดน หรือกระแทกแรงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[chon kan] (v) EN: collide ; bump into  FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
เด็ดหัว[det hūa] (v, exp) EN: cut off s.o.'s head ; bump s.o. off
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
กันชน[kanchon] (n) EN: bumper ; buffer  FR: pare-chocs [m]
กันชนหน้า[kanchon nā] (n, exp) EN: front bumper  FR: pare-chocs avant [m]
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
กระเทือน[kratheūoen] (v) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock  FR: secouer ; affecter ; ébranler
กระทบ[krathop] (v) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock  FR: frapper ; percuter

CMU English Pronouncing Dictionary
BUMP B AH1 M P
BUMPY B AH1 M P IY0
BUMPS B AH1 M P S
BUMPAS B AH1 M P AH0 Z
BUMPED B AH1 M P T
BUMPER B AH1 M P ER0
BUMPUS B AH1 M P AH0 S
BUMPING B AH1 M P IH0 NG
BUMPERS B AH1 M P ER0 Z
BUMPASS B AH1 M P AE2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bump (v) bˈʌmp (b uh1 m p)
bumps (v) bˈʌmps (b uh1 m p s)
bumpy (j) bˈʌmpiː (b uh1 m p ii)
bumped (v) bˈʌmpt (b uh1 m p t)
bumper (n) bˈʌmpər (b uh1 m p @ r)
bumpers (n) bˈʌmpəz (b uh1 m p @ z)
bumpier (j) bˈʌmpɪəʳr (b uh1 m p i@ r)
bumping (v) bˈʌmpɪŋ (b uh1 m p i ng)
bumpkin (n) bˈʌmpkɪn (b uh1 m p k i n)
bumpiest (j) bˈʌmpɪɪst (b uh1 m p i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰收[fēng shōu, ㄈㄥ ㄕㄡ, / ] bumper harvest, #7,701 [Add to Longdo]
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, ] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes, #12,672 [Add to Longdo]
坑坑洼洼[kēng kēng wā wā, ㄎㄥ ㄎㄥ ㄨㄚ ㄨㄚ, / ] bumpy; full of pot-holes, #44,592 [Add to Longdo]
碰碰车[pèng pèng chē, ㄆㄥˋ ㄆㄥˋ ㄔㄜ, / ] bumper car, #61,638 [Add to Longdo]
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes, #92,905 [Add to Longdo]
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, ] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint [Add to Longdo]
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, / ] bump; bruise; child's injury from falling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beule {f} | Beulen {pl}bump | bumps [Add to Longdo]
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
がたつく[gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
がたり[gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
がたん[gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
こつんと[kotsunto] (adv) with a bump; with a clunk [Add to Longdo]
こん[kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl [Add to Longdo]
たんこぶ[tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
のっぺらぼう[nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
ぷつぷつ[putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bump
   n 1: a lump on the body caused by a blow
   2: something that bulges out or is protuberant or projects from
     its surroundings; "the gun in his pocket made an obvious
     bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the rocky
     prominence"; "the occipital protuberance was well developed";
     "the bony excrescence between its horns" [syn: {bulge},
     {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity}, {gibbousness},
     {jut}, {prominence}, {protuberance}, {protrusion},
     {extrusion}, {excrescence}]
   3: an impact (as from a collision); "the bump threw him off the
     bicycle" [syn: {blow}, {bump}]
   v 1: knock against with force or violence; "My car bumped into
      the tree" [syn: {bump}, {knock}]
   2: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
     in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
     very far from here"; "She chanced upon an interesting book in
     the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
     {chance}, {bump}, {encounter}]
   3: dance erotically or dance with the pelvis thrust forward;
     "bump and grind"
   4: assign to a lower position; reduce in rank; "She was demoted
     because she always speaks up"; "He was broken down to
     Sergeant" [syn: {demote}, {bump}, {relegate}, {break}, {kick
     downstairs}] [ant: {advance}, {elevate}, {kick upstairs},
     {promote}, {raise}, {upgrade}]
   5: remove or force from a position of dwelling previously
     occupied; "The new employee dislodged her by moving into her
     office space" [syn: {dislodge}, {bump}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top