ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumblebee

B AH1 M B AH0 L B IY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumblebee-, *bumblebee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumblebee(n) ผึ้งมีขนตัวใหญ่ที่ส่งเสียงหึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumblebee(บัม'เบิมบี) n. ผึ้ง ใหญ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bumblebee(n) แมลงภู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bumblebee Tuna.บัมบ้า ปลาทูน่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Bumblebee Tuna.บัมบ้า ปลาทูน่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Bumblebee Tuna.บัมบ้า ปลาทูน่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
There's no way to free Bumblebee without harming the humans.ไม่มีทางที่จะช่วย บัมเบิ้ล บี ได้ โดยไม่ทำร้ายมนุษย์ Transformers (2007)
Bumblebee is a brave soldier. This is what he would want.บัมเบิ้ล บี น่ะ เป็นนักรบที่กล้าหาญ นี่ล่ะ สิ่งที่เค้าต้องการ Transformers (2007)
- No, I'm not leaving till I get Bumblebee out of here, okay?เธอต้องไปด้วย ไม่ ,ชั้นไม่ไป จนกว่าชั้นจะช่วยบัมเบิ้ล บี ออกจากที่นี่ได้ OK? Transformers (2007)
What, the-the Bumblebee fellow or the elf?อะไร ฝ่ายบั้มเบิ้ลบี หรือว่าฝ่ายเอลฟ์ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
Bumblebee Man!บั้มเบิลบี The Dwarf in the Dirt (2009)
They call me "tattle-Ina." It's a bumblebee nickname.พวกเขาเรียกฉัน "tattle-Ina" มันเป็นชื่อเล่นผึ้งชนิดหนึ่ง มันน่ารักดีแต่ต่อยเจ็บ Social Psychology (2009)
It reminds me a lot of Bumblebee, if Bumblebee were a sad piece of shit.ถ้าบัมเบิลบีมันหน้าตาเหมือนขี้อะนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Bumblebee has held command, despite his complete and total lack of anything resembling warrior discipline.ผึ้งได้จัดคำสั่ง แม้จะขาดของเขาที่สมบูรณ์และรวม ของสิ่งใด คล้ายวินัยนักรบ Transformers: Age of Extinction (2014)
Let's give Bumblebee the good news. We got a ship now. We're leaving.ขอให้ผึ้งข่าวดี เรามีเรือในขณะนี้ เรา กำลังจะออกจาก Transformers: Age of Extinction (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUMBLEBEE B AH1 M B AH0 L B IY2
BUMBLEBEES B AH1 M B AH0 L B IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumblebee (n) bˈʌmblbiː (b uh1 m b l b ii)
bumblebees (n) bˈʌmblbiːz (b uh1 m b l b ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大黄蜂[dà huáng fēng, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] bumblebee, #43,312 [Add to Longdo]
熊蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, ] bumblebee, #136,016 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heliosaelfe {f} [ornith.]Bumblebee Hummingbird [Add to Longdo]
Hummelgrundel {f} (Hypogymnogobius xanthozona) [zool.]bumblebee goby [Add to Longdo]
Hummelwels {m} (Leiocassis micropogon) [zool.]bumblebee catfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タマカイ[tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
花蜂[はなばち, hanabachi] (n) bumblebee [Add to Longdo]
丸花蜂;円花蜂[まるはなばち;マルハナバチ, maruhanabachi ; maruhanabachi] (n) (uk) bumblebee [Add to Longdo]
黒丸花蜂[くろまるはなばち;クロマルハナバチ, kuromaruhanabachi ; kuromaruhanabachi] (n) (uk) Bombus ignitus (species of bumblebee) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bumblebee
      n 1: robust hairy social bee of temperate regions [syn:
           {bumblebee}, {humblebee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top