ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullshit

B UH1 L SH IH2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullshit-, *bullshit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullshit(vi) ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit(vt) ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit(sl) หลอกลวง, See also: โกหก
bullshitter(sl) คนขี้โม้, See also: คนชอบโกหก
bullshit artist(sl) คนขี้โม้, See also: คนชอบโกหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLSHIT B UH1 L SH IH2 T
BULLSHITTER B UH1 L SH IH2 T ER0
BULLSHITTING B UH1 L SH IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullshit (v) bˈulʃɪt (b u1 l sh i t)
bullshits (v) bˈulʃɪts (b u1 l sh i t s)
bullshitted (v) bˈulʃɪtɪd (b u1 l sh i t i d)
bullshitting (v) bˈulʃɪtɪŋ (b u1 l sh i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狗屁[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, ] bullshit; nonsense, #19,045 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bockmist {m}; Mist {m}; Scheiß {m}; Schwachsinn {m} [ugs.]bullshit (BS) [coll.] [Add to Longdo]
Quatsch mit Soße [ugs.]bullshit [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ばば[baba] (n) shit; bullshit [Add to Longdo]
ふざけんなよ[fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullshit
   n 1: obscene words for unacceptable behavior; "I put up with a
      lot of bullshit from that jerk"; "what he said was mostly
      bull" [syn: {bullshit}, {bull}, {Irish bull}, {horseshit},
      {shit}, {crap}, {dogshit}]
   v 1: speak insincerely or without regard for facts or truths;
      "The politician was not well prepared for the debate and
      faked it" [syn: {talk through one's hat}, {bullshit},
      {bull}, {fake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top