ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

build on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -build on-, *build on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build on(phrv) ปลูกสร้างเพิ่ม, Syn. build upon
build on(phrv) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon
build on(phrv) มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา บางสิ่งหรือบางคน, Syn. depend on
build on(phrv) ตั้งอยู่บน, See also: ยึดบางสิ่งเป็นพื้นฐาน, Syn. build upon
build on(phrv) ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ, See also: ใช้บางสิ่งให้เป็นประโยชน์กับ, Syn. build upon

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
build onLet's build on your plan.

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career [Add to Longdo]
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage [Add to Longdo]
建て増す[たてます, tatemasu] (v5s,vt) to extend (building); to build on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 build on
   v 1: be based on; of theories and claims, for example; "What's
      this new evidence based on?" [syn: {repose on}, {rest on},
      {build on}, {build upon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top