ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buffer

B AH1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buffer-, *buffer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buffer(n) แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
buffer(n) เครื่องรับน้ำหนักกระแทก, See also: เครื่องรับแรงปะทะ, Syn. safeguard
buffer(n) เครื่องขัดเงา
buffer(vt) รับน้ำหนักกระแทก, Syn. cushion
buffer(vi) ใส่สารบัฟเฟอร์
buffer(n) สารผ่อนความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก ข้อมูล กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ พิมพ์ตามไม่ทัน เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
buffer staten. รัฐกันชน
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keystroke bufferหมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keyboard buffer
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
print bufferบัฟเฟอร์เครื่องพิมพ์หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ถูกกันไว้ให้มีหน้าที่เก็บผลที่จะพิมพ์ ออกไว้ชั่วคราว ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องพิมพ์ทำงานช้ากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลมารอเก็บไว้ที่นี่ก่อน แล้วเครื่องพิมพ์ก็จะค่อย ๆ ทยอยพิมพ์ออกไป

English-Thai: Nontri Dictionary
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bufferตัวกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer amplifierเครื่องขยายชนิดบัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer stockมูลภัณฑ์กันชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer storageหน่วยเก็บที่พัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bufferingการปรับอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bufferบัพเฟอร์, Example: สารละลายที่มี pH ค่อนข้างคงที่เมื่อเติมกรดหรือด่างลงไป สารละลาย บัฟเฟอร์ประกอบด้วย กรดอ่อน หรือเกลือของกรดอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Capacityขีดความสามารถบัฟเฟอร์, Example: ขีดความสามารถของน้ำเสียในการทำสะเทิน เมื่อมีน้ำเสียกรดหรือด่างเติมลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Capacityอำนาจต้านความเปลี่ยนแปลงสภาพทางกรด/ด่าง,ความจุของการเป็นบัฟเฟอร์ [การแพทย์]
Buffer Compound, Soilสารประกอบบัฟเฟอร์ของดิน, Example: ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งและสารละลาย ที่ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชของดิน เช่น คาร์บอเนต ฟอสเฟต ออกไซด์ ฟิลโลซิลิเกต และสารอินทรีย์บางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Line, Normalเส้นบัฟเฟ่อร์ปกติ [การแพทย์]
Buffer Mechanismกลวิธีทางบัฟเฟอร์ [การแพทย์]
Buffer Mediumบัฟเฟอร์มีเดียม [การแพทย์]
Buffer Salineน้ำยาเปรียบเทียบ [การแพทย์]
buffer solutionสารละลายบัฟเฟอร์, สารละลายที่มี pH เกือบคงที่เมื่อหยดสารละลายกรดหรือเบสจำนวนเล็กน้อยลงไปประกอบขึ้นด้วยตัวละลาย 2 ชนิดผสมกัน  กล่าวคือ ถ้าตัวละลายชนิดหนึ่งเป็นกรดอ่อน อีกชนิดหนึ่งก็ต้องเป็นเกลือที่มีไอออนลบเหมือนกับกรดอ่อนนั้น เช่น สารละลายของกรดแอซีติก (CH3COOH) ที่ผสมรวมก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Buffer Solutionsสารละลายบัฟเฟอร์,สารละลายที่เป็นตัวกั้นกลาง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buffer(n) เครื่องเจีย
buffer zone(n) พื้นที่กันชน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bufferWe should not use foreign workers as a buffer for Japan's economic slowdown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลภัณฑ์กันชน(n) buffer stock, See also: buffer price, Thai Definition: ของที่ซื้อสะสมไว้เมื่อมีราคาต่ำ และนำออกขายเมื่อของนั้นมีราคาสูงเกินควร เพื่อรักษาระดับราคาของนั้นให้มีเสถียรภาพ
ประเทศกันชน(n) buffer state, Syn. รัฐกันชน, Example: เบลเยี่ยมเป็นประเทศกันชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai Definition: รัฐหรือประเทศเล็กที่เป็นเอกราชตั้งอยู่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ มีฐานะสำคัญทางการเมืองที่ช่วยไม่ให้ประเทศมหาอำนาจเกิดบาดหมางทำสงครามต่อกันได้โดยง่าย
กันชน(n) bumper, See also: buffer, Example: รถเขาถูกชนท้ายจนกันชนรถบุบ, Thai Definition: เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันชน[kanchon] (n) EN: bumper ; buffer  FR: pare-chocs [m]
ประเทศกันชน[prathēt kanchon] (n, exp) EN: buffer state  FR: État tampon [m]
รัฐกันชน[rat kanchon] (n, exp) EN: buffer state  FR: État tampon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUFFER B AH1 F ER0
BUFFERS B AH1 F ER0 Z
BUFFERED B AH1 F ER0 D
BUFFERIN B AH1 F ER0 IH0 N
BUFFERING B AH1 F ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buffer (n) bˈʌfər (b uh1 f @ r)
buffers (n) bˈʌfəz (b uh1 f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] buffer (computer science), #74,196 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prellbock {m}buffer stop; buffer [Add to Longdo]
Puffer {m}; Stoßdämpfer {m} | Puffer {pl}buffer | buffers [Add to Longdo]
Pufferanschlag {m}buffer stop [Add to Longdo]
Pufferbatterie {f}buffer battery [Add to Longdo]
Puffergestänge {n}buffer linkage [Add to Longdo]
Pufferscheibe {f}buffer washer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[ime-jibaffa] (n) {comp} image buffer [Add to Longdo]
インデックスバッファ[indekkusubaffa] (n) {comp} index buffer [Add to Longdo]
カットバッファ[kattobaffa] (n) {comp} cut buffer [Add to Longdo]
キーバッファ[ki-baffa] (n) {comp} key buffer [Add to Longdo]
キーボードバッファ[ki-bo-dobaffa] (n) {comp} keyboard buffer [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[kyapuchabaffa] (n) {comp} capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[sukuri-n'ime-jibaffa] (n) {comp} screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[sukuri-nbaffa] (n) {comp} screen buffer [Add to Longdo]
セルバッファ[serubaffa] (n) {comp} cell buffer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
バッファ[ばっふぁ, baffa] buffer [Add to Longdo]
バッファプール[ばっふぁぷーる, baffapu-ru] buffer pool [Add to Longdo]
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buffer
   n 1: (chemistry) an ionic compound that resists changes in its
      pH
   2: a neutral zone between two rival powers that is created in
     order to diminish the danger of conflict [syn: {buffer zone},
     {buffer}]
   3: an inclined metal frame at the front of a locomotive to clear
     the track [syn: {fender}, {buffer}, {cowcatcher}, {pilot}]
   4: (computer science) a part of RAM used for temporary storage
     of data that is waiting to be sent to a device; used to
     compensate for differences in the rate of flow of data
     between components of a computer system [syn: {buffer},
     {buffer storage}, {buffer store}]
   5: a power tool used to buff surfaces [syn: {buffer},
     {polisher}]
   6: a cushion-like device that reduces shock due to an impact
     [syn: {buffer}, {fender}]
   7: an implement consisting of soft material mounted on a block;
     used for polishing (as in manicuring) [syn: {buff}, {buffer}]
   v 1: add a buffer (a solution); "buffered saline solution for
      the eyes"
   2: protect from impact; "cushion the blow" [syn: {cushion},
     {buffer}, {soften}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top