ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buck up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buck up-, *buck up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck up(phrv) รีบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า, Syn. bustle up, hurry up
buck up(phrv) สนใจปรับปรุง (คำไม่เป็นทางการ)
buck up(phrv) ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ทำให้สดชื่นขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buck up[บัค อัพ] (slang) ลืมๆมันไปซะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See that buck up there?เห็นที่แขวนนั่นไหม Pilot (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  buck up
      v 1: gain courage [syn: {take heart}, {buck up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top