ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bubbly

B AH1 B L IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bubbly-, *bubbly*, bubb
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bubbly[ADV] เป็นฟอง, Syn. frothy, foamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's so vivacious and bubbly and fun.-หล่อนดูสนุกสนาน ร่าเริง แล้วก็แจ่มใสดีนะ Hope Springs (2003)
- Where's the bubbly? Let's party, yo. - Mr. Phillips?คู่ไปไหน สนุกกัน คุณฟิลลิปส์ ขอโทษ Just My Luck (2006)
It is Christmas Eve, and we are going to sit out on that patio gonna make ourselves a little fire, pop some bubbly and we are gonna celebrate being young and being alive.นี่คริสต์มาสอีฟ เราจะออกไปนั่งที่ระเบียง ก่อกองไฟ เปิดแชมเปญ ฉลองความเป็นหนุ่มสาวและชีวิตที่ยังมีอยู่ The Holiday (2006)
And, for us classy chipmunks, a bit of the bubbly.และ ชิพมังค์มีคลาสอย่างเรา ต้องมีฟองกันซะหน่อย Alvin and the Chipmunks (2007)
Nothing says "welcome home" like a bottle of bubbly...ไม่มีอะไรจะพููดนอกจาก " ยินดีต้อนรับกลับบ้าน" เหมือนกับแชมเปญ Never Been Marcused (2008)
Another glass of bubbly?เอาฟองเยอะๆอีกแก้ว Committed (2008)
Come here, there's some bubbly!- ผมคิดว่าไม่ - ทำไมล่ะ ? Gomorrah (2008)
Champagne. Bubbly goodness...แชมเปญ ฟองเต็มไปหมด I Love You, Beth Cooper (2009)
But let's not break out the bubbly just yet.ฉันจะยังไม่ทำลายช่วงเวลาดีๆนี้ก่อนหรอก In the Realm of the Basses (2009)
It's bubbly.มันมีฟอง The Road (2009)
A little bubbly for you.ฟองนิดหน่อย สำหรับคุณ Chuck Versus the Final Exam (2010)
And a little bubbly...และนี่... Chuck Versus the Final Exam (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUBBLY    B AH1 B L IY0
BUBBLY    B AH1 B AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bubbly    (n) bˈʌbliː (b uh1 b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bubbly
   adj 1: emitting or filled with bubbles as from carbonation or
       fermentation; "bubbling champagne"; "foamy (or frothy)
       beer" [syn: {bubbling}, {bubbly}, {foaming}, {foamy},
       {frothy}, {effervescing}, {spumy}]
   2: full of or showing high spirits; "bright bubbly children"; "a
     bubbly personality"
   n 1: a white sparkling wine either produced in Champagne or
      resembling that produced there [syn: {champagne}, {bubbly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top