ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutality

B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutality-, *brutality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutality(n) ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brutalityThe police brutality incidents nearly set off a riot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutality (n) brˈuːtˈælɪtiː (b r uu1 t a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutalität {f}; Unmenschlichkeit {f} | Brutalitäten {pl}; Unmenschlichkeiten {pl}brutality | brutalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutality
   n 1: the trait of extreme cruelty [syn: {ferociousness},
      {brutality}, {viciousness}, {savagery}]
   2: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top