ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brushwood

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brushwood-, *brushwood*, brushwoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brushwood(n) กิ่งไม้หักหรือตายแห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ่มไม้[phum māi] (n) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brushwood (n) brˈʌʃwud (b r uh1 sh w u d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
[しば, shiba] (n) brushwood; firewood; (P) [Add to Longdo]
柴垣[しばがき, shibagaki] (n) brushwood fence [Add to Longdo]
柴犬[しばいぬ;しばけん, shibainu ; shibaken] (n) Shiba (Japanese breed of small dog, native of Shikoku); brushwood dog [Add to Longdo]
粗朶[そだ, soda] (n) brushwood; twig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brushwood
   n 1: the wood from bushes or small branches; "they built a fire
      of brushwood"
   2: a dense growth of bushes [syn: {brush}, {brushwood},
     {coppice}, {copse}, {thicket}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top