ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bronchus

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronchus-, *bronchus*, bronchu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bronchus(n) หลอดลม, Syn. bronchia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bronchus(บรอง'คัส) n. หลอดลมใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bronchusหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchus, mainหลอดลมประธาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchusหลอดลมเล็ก,หลอดลมใหญ่,หลอดลม [การแพทย์]
bronchusขั้วปอด, หลอดลม, หลอดซึ่งแยกออกจากหลอดลมไปยังปอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bronchus, Blockedหลอดลมอุดตัน [การแพทย์]
Bronchus, Mainหลอดลมใหญ่ [การแพทย์]
Bronchus, Primaryหลอดลมใหญ่ [การแพทย์]
Bronchus, Smallหลอดลมเล็กๆ [การแพทย์]
Bronchus, Tertiaryหลอดลมส่วนที่อยู่ในปอด [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bronchus (n) brˈɒŋkəs (b r o1 ng k @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bronchus
      n 1: either of the two main branches of the trachea [syn:
           {bronchus}, {bronchial tube}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top