ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bronchi

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronchi-, *bronchi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bronchial(adj) เกี่ยวกับหลอดลม, Syn. bronchitic
bronchitic(adj) เกี่ยวกับหลอดลม, Syn. bronchial
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bronchi(บรอง'โค) n. พหูพจน์ของ bronchus
bronchia(บรอง'เคีย) n. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่
bronchial(บรอง'เคียล) adj. เกี่ยวกับหลอดลม
bronchiolen. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่., See also: bronchiolar adj. ดูbronchiole
bronchitis(บรองไค'ทิส) n. หลอดลมอักเสบ, See also: bronchitic adj. หลอดลมอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bronchial-หลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial asthmaโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial glandต่อมหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial spasmการหดเกร็งของหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial treeกิ่งก้านหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiectasisโรคหลอดลมพอง, โรคมองคร่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioceleกระพุ้งหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioleหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiolitisหลอดลมฝอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiospasm; bronchospasmหลอดลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchiหลอดลมฝอย,หลอดลม [การแพทย์]
Bronchi, Crowding ofรูเปิดของหลอดลมถูกดึงให้มาอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Bronchi, Extrapulmonary and Intrapulmonaryหลอดลมนอกปอดและในปอด [การแพทย์]
Bronchi, Largeแขนงหลอดลม [การแพทย์]
Bronchi, Mainหลอดลมใหญ่ [การแพทย์]
Bronchial Angiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดบร็องเฆียล [การแพทย์]
Bronchial Arteriesหลอดเลือดแดงหลอดลม [การแพทย์]
Bronchial Circulationระบบเลือดบรองเคียล [การแพทย์]
Bronchial Diseasesหลอดลม,โรค [การแพทย์]
Bronchial Drainageการระบายเสมหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bronchiWhen she catches a cold, she often develops bronchitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดลมฝอย(n) bronchiole, Syn. หลอดลม, Example: การอักเสบของหลอดลมฝอยทำให้ผนังหลอดลมบวม
หลอดลมอักเสบ(n) bronchitis, Example: หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โดยอาจติดต่อจากผู้อื่นหรือติดต่อโดยทางอากาศที่หายใจ, Thai Definition: การเกิดการระคายเคืองและบวมของท่อทางเดินอากาศที่ทำหน้าที่เชื่อมปอดกับหลอดคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดลม[løtlom] (n) EN: trachea ; windpipe ; bronchi  FR: trachée [f] ; bronches [fpl]
หลอดลมอักเสบ[løtlom aksēp] (n, exp) EN: bronchitis  FR: bronchite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRONCHIAL B R AA1 N CH IY0 AH0 L
BRONCHITIS B R AA0 NG K AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bronchi (n) brˈɒŋkaɪ (b r o1 ng k ai)
bronchial (j) brˈɒŋkɪəʳl (b r o1 ng k i@ l)
bronchitic (j) brˈɒŋkˈɪtɪk (b r o1 ng k i1 t i k)
bronchitis (n) brˈɒŋkˈaɪtɪs (b r o1 ng k ai1 t i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支气管炎[zhī qì guǎn yán, ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bronchitis, #23,094 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronchial...; bronchial {adj} [anat.]bronchial [Add to Longdo]
Bronchiektase {f} [med.]bronchiectasis [Add to Longdo]
Bronchitis {f}; Entzündung der Bronchien [med.]bronchitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
気管支[きかんし, kikanshi] (n) bronchial tube; (P) [Add to Longdo]
気管支炎[きかんしえん, kikanshien] (n,adj-no) bronchitis [Add to Longdo]
気管支肺炎[きかんしはいえん, kikanshihaien] (n) bronchial pneumonia [Add to Longdo]
気管支喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
慢性気管支炎[まんせいきかんしえん, manseikikanshien] (n) chronic bronchitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top