ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bromide

B R OW1 M AY2 D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bromide-, *bromide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bromide[N] ยาที่ทำให้สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
bromide papern. กระดาษที่ชุบด้วยสารละลายซิลเวอร์โบรไมด์ในการอัดภาพถ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
bromide(n) คนน่าเบื่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bromide Intoxicationพิษของโบรไมด์ [การแพทย์]
Bromide Testการทดสอบโบรไมด์ [การแพทย์]
Bromidesโบรไมด์,สาร;โบรไมด์;สารโบรไมด์;สารจำพวกโบร์ไมด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two parts sodium chloride to three parts bromide.โซเดียมโครายด์สองส่วนต่อ โบรไมด์สามส่วน Truth and Consequences (2012)
You tell me. The water's bromide.คุณบอกหน่อยสิ โบร์ไมด์ของน้ำไง Lekio (2012)
It's bromide... == sync, corrected by elderman ==น้ำ โบรไมดเหรอ? Lekio (2012)
Bromide?_BAR_ n ใช่ โบรไมด์ Lekio (2012)
Here we do not believe in sedating our patients into a stupor with bromides and the like.ที่นี่ไม่เชื่อเรื่องการให้ยาโบรไมด์ เพื่อให้คนไข้ซึมเบลอ Stonehearst Asylum (2014)
Pelvic massage? Potassium bromide?การนวดอุ้งเชิงกราน หรือโปแตสเซียมโบรไมด์ Stonehearst Asylum (2014)
Forget bromides.ลืมโบรไมด์ซะ Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมทิลโบรไมด์[n. exp.] (mēthil brōmait) EN: methyl bromide   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROMIDE    B R OW1 M AY2 D
BROMIDES    B R OW1 M AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bromide    (n) brˈoumaɪd (b r ou1 m ai d)
bromides    (n) brˈoumaɪdz (b r ou1 m ai d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
ブロマイド紙[ブロマイドし, buromaido shi] (n) bromide paper [Add to Longdo]
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
臭化カリウム[しゅうかカリウム, shuuka kariumu] (n) potassium bromide (KBr) [Add to Longdo]
臭化メチル[しゅうかメチル, shuuka mechiru] (n) methyl bromide [Add to Longdo]
臭化水素[しゅうかすいそ, shuukasuiso] (n) hydrogen bromide (HBr) [Add to Longdo]
臭素紙[しゅうそし, shuusoshi] (n) (obsc) (See ブロマイド紙) bromide paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bromide
   n 1: any of the salts of hydrobromic acid; formerly used as a
      sedative but now generally replaced by safer drugs
   2: a trite or obvious remark [syn: {platitude}, {cliche},
     {banality}, {commonplace}, {bromide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top