ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broken heart

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broken heart-, *broken heart*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broken heartAnd when the broken hearted people.
broken heartBroken hearts keep on beating.
broken heartI can bear this broken heart no longer.
broken heartI cannot heal a broken heart.
broken heartTime heals all broken hearts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พวงแก้ว[phūang kaēo] (n, exp) EN: Bag flower ; Bleeding heart vine ; Broken heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, ] broken heart [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロークンハート[buro-kunha-to] (n) broken heart [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  broken heart
      n 1: devastating sorrow and despair; "he is recovering from a
           broken heart"; "a broken heart languishes here"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top