ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broken

B R OW1 K AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broken-, *broken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken(adj) ไม่ติดต่อ, Syn. discontinuous, Ant. continuous
broken(adj) หยาบ, See also: ขรุขระ
broken(adj) แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
broken(adj) ต่ำต้อย
broken(adj) ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
broken(adj) ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่สมบูรณ์แบบ
brokenly(adv) (คำพูด) ที่สั้นมากหรือเว้นช่วงหยุดพูดบ่อยมาก
broken reed(idm) คนไว้ใจไม่ได้, See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
broken-down(adj) สภาพเลวร้ายมาก, See also: เหนื่อยและป่วยมาก
broken family(n) บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split, damaged, sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
unbroken(อันโบร'เดิน) adj. ไม่ขาดตอน,ไม่ถูกพิชิต,ไม่เสียหาย,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ครบถ้วน,ต่อเนื่อง,ไม่เชื่อง,ไม่ถูกรบกวน.

English-Thai: Nontri Dictionary
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
unbroken(adj) ไม่แตก,เป็นทิว,ติดต่อกัน,ไม่เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broken colourสีภินรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken lineเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken line graphกราฟเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken marriageการสมรสที่แตกแยก (ไม่ถึงขั้นหย่าขาด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken-stress partial denture; articulated partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Broken, Completeหักขาดจากกันโดยสิ้นเชิง [การแพทย์]
broken-back transitionbroken-back transition, ส่วนเชื่อมต่อแบบเปลี่ยนรูปตัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Brokensข้าวหัก [การค้าระหว่างประเทศ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken line(n) เส้นประ
brokenness(n) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brokenA broken-down car was standing in the middle of the road.
brokenAccording to What I heard, they have broken up.
brokenAids has broken out.
brokenAll the eggs in the box were broken.
brokenAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
brokenAnd when the broken hearted people.
brokenAn epidemic has broken out.
brokenA serious epidemic has broken out in Beijing.
brokenA thief broken in and made off with all my jewelry.
brokenBoth of the windows were broken.
brokenBroken glass lay scattered all over the road.
brokenBroken hearts keep on beating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดระยะ(v) broken off, Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง, Example: รถโดยสารสาธารณะขาดระยะและแน่นมาก ทำให้คนหันมาใช้บริการรถตู้กันมาก, Thai Definition: ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ติดต่อกัน
อกหัก(adj) broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai Definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
ปลายข้าว(n) broken-milled rice, Example: ถ้าข้าวเหลือไม่พอก็ซื้อปลายข้าวมาต้มข้าวหมาแทน, Thai Definition: ข้าวสารที่เมล็ดแตก หรือ แหลก
ฟันหลอ(n) broken tooth, Example: เขาอ้าปากกว้างจนเห็นฟันหลอ, Thai Definition: ฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟัน
บ้านแตกสาแหรกขาด(n) broken family, See also: broken home, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเจอเหตุการณ์บ้านแตกสาแหรกขาดกับตัวเองได้, Thai Definition: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในบ้านเมืองอย่างร้ายแรง ถึงทำให้ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกัน, Notes: (สำนวน)
บ้านแตก(n) broken home, See also: broken family, Example: ส่วนมากเด็กวัยรุ่นที่กระทำผิดก็มักมาจากบ้านแตก หรือพ่อแม่ประพฤติตนไม่เหมาะสม, Thai Definition: ครอบครัวซึ่งแตกแยกกัน
กระท่อนกระแท่น(adv) brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
แตกระแหง(adj) cracked, See also: broken, split, Example: ลุงคำเดิมดุ่มๆ ด้วยตีนเปล่าออกจากศาล ลัดทุ่งนาแตกระแหง ไต่สะพานข้ามลำธารแห้งขอดตัดแนวป่าไป, Thai Definition: แตกเป็นร่องๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านแตก[bān taēk] (n, exp) EN: broken home
บ้านแตกสาแหรกขาด[bān taēk sāraēk khāt] (n, exp) EN: broken family
ฟันหลอ[fan lø] (n, exp) EN: broken tooth  FR: dent cassée [f]
หัก[hak] (v) EN: break ; be broken ; fracture ; dock  FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัวอกหัก[hūa-ǿk hak] (v, exp) EN: be heartbroken  FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
โจ๊ก[jōk] (n) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee  FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ไข้ใจ[khai jai] (x) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast  FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
กรอบ[krøp] (adj) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable  FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ลานขาด[lān khāt] (n, exp) EN: broken spring
หลับ ๆ ตื่น ๆ[lap-lap teūn-teūn] (adv) EN: have a broken sleep ; have a dog sleep

CMU English Pronouncing Dictionary
BROKEN B R OW1 K AH0 N
BROKEN-WIND B R OW1 K AH0 N W IH1 N D
BROKEN-TOOTH B R OW1 K AH0 N T UW2 TH
BROKEN-WINDED B R OW1 K AH0 N W IH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broken (v) brˈoukən (b r ou1 k @ n)
broken-hearted (j) brˌoukən-hˈaːtɪd (b r ou2 k @ n - h aa1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, / ] broken; dilapidated, #34,418 [Add to Longdo]
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, ] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut, #55,602 [Add to Longdo]
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg, #71,828 [Add to Longdo]
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career, #76,786 [Add to Longdo]
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] broken utensil, #472,959 [Add to Longdo]
断腿[duàn tuǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄨㄟˇ, / ] broken leg [Add to Longdo]
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, ] broken heart [Add to Longdo]
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] broken mirror; fig. broken marriage; divorce [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
ausgebrochenbroken out [Add to Longdo]
durchgebrochenbroken through [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっくり[gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
ぷつん[putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
ブロークン[buro-kun] (adj-na) broken [Add to Longdo]
ブロークンイングリッシュ[buro-kun'ingurisshu] (n) broken English [Add to Longdo]
ブロークンハート[buro-kunha-to] (n) broken heart [Add to Longdo]
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view [Add to Longdo]
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broken
   adj 1: physically and forcibly separated into pieces or cracked
       or split; "a broken mirror"; "a broken tooth"; "a broken
       leg"; "his neck is broken" [ant: {unbroken}]
   2: not continuous in space, time, or sequence or varying
     abruptly; "broken lines of defense"; "a broken cable
     transmission"; "broken sleep"; "tear off the stub above the
     broken line"; "a broken note"; "broken sobs" [ant:
     {unbroken}]
   3: subdued or brought low in condition or status; "brought low";
     "a broken man"; "his broken spirit" [syn: {broken},
     {crushed}, {humbled}, {humiliated}, {low}]
   4: (especially of promises or contracts) having been violated or
     disregarded; "broken (or unkept) promises"; "broken
     contracts" [syn: {broken}, {unkept}] [ant: {kept},
     {unbroken}]
   5: tamed or trained to obey; "a horse broken to the saddle";
     "this old nag is well broken in" [syn: {broken}, {broken in}]
   6: topographically very uneven; "broken terrain"; "rugged
     ground" [syn: {broken}, {rugged}]
   7: imperfectly spoken or written; "broken English"
   8: thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing
     in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk";
     "the small disordered room"; "with everything so upset" [syn:
     {broken}, {confused}, {disordered}, {upset}]
   9: weakened and infirm; "broken health resulting from
     alcoholism"
   10: destroyed financially; "the broken fortunes of the family"
     [syn: {broken}, {wiped out(p)}, {impoverished}]
   11: out of working order (`busted' is an informal substitute for
     `broken'); "a broken washing machine"; "the coke machine is
     broken"; "the coke machine is busted" [syn: {broken},
     {busted}]
   12: discontinuous; "broken clouds"; "broken sunshine"
   13: lacking a part or parts; "a broken set of encyclopedia"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top