ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broiler

B R OY1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broiler-, *broiler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broiler(n) ที่ย่าง, Syn. grill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
broiler(n) เตาอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chickens, broiler chickens. Now that's the future.ไก่ นั่นสิอนาคตดี Faith Like Potatoes (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฅาปิ้ง[tao ping] (n) EN: broiler  FR: gril [m] ; rôtissoire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROILER B R OY1 L ER0
BROILERS B R OY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broiler (n) brˈɔɪlər (b r oi1 l @ r)
broilers (n) brˈɔɪləz (b r oi1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratrost {m} | Bratroste {pl}broiler | broilers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロイラー[buroira-] (n) broiler; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broiler
   n 1: an oven or part of a stove used for broiling
   2: flesh of a small young chicken not over 2 1/2 lb suitable for
     broiling

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top