ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broadcaster

B R AO1 D K AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadcaster-, *broadcaster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcaster(n) ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อ่านข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศ(n) announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ผู้อ่านข่าว[phū-ān khāo] (n, exp) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader  FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[phūprakāt] (n) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker  FR: annonceur [m] ; présentateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCASTER B R AO1 D K AE2 S T ER0
BROADCASTERS B R AO1 D K AE2 S T ER0 Z
BROADCASTER'S B R AO1 D K AE2 S T ER0 Z
BROADCASTERS' B R AO1 D K AE2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcasters (n) brˈɔːdkæstɜːʳs (b r oo1 d k a s t @@ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadcaster
   n 1: someone who broadcasts on radio or television
   2: a mechanical device for scattering something (seed or
     fertilizer or sand etc.) in all directions [syn:
     {broadcaster}, {spreader}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top