ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brigantine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brigantine-, *brigantine*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigantinen. เรือใบสองเสากระโดง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brigantine (n) brˈɪgəntiːn (b r i1 g @ n t ii n)
brigantines (n) brˈɪgəntiːnz (b r i1 g @ n t ii n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリガンチン[buriganchin] (n) brigantine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brigantine
   n 1: two-masted sailing vessel square-rigged on the foremast and
      fore-and-aft rigged on the mainmast [syn: {brigantine},
      {hermaphrodite brig}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top