ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brigand

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brigand-, *brigand*, brigan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brigand(n) อาชญากรที่ปล้นของคนเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigand(บริก'เกินดฺ) n. โจร,โจรผู้ร้าย, See also: brigandage n. ดูbrigand brigandism n. ดูbrigand brigandish adj. ดูbrigand

English-Thai: Nontri Dictionary
brigand(n) โจร,ผู้ร้าย
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brigandage (Fr.)การปล้นทรัพย์ [ดู gang robbery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brigands and robbersกลุ่มโจร [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIGANDI B R IH0 G AE1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brigand (n) brˈɪgənd (b r i1 g @ n d)
brigands (n) brˈɪgəndz (b r i1 g @ n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brigant {m} | Briganten {pl}brigand | brigands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山賊[さんぞく, sanzoku] (n,adj-no) bandit; brigand; (P) [Add to Longdo]
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
野盗[やとう, yatou] (n) brigand; bandit [Add to Longdo]
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand [Add to Longdo]
野伏せり;野臥せり[のぶせり, nobuseri] (n) mountain-dwelling robber; brigand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brigand
      n 1: an armed thief who is (usually) a member of a band [syn:
           {bandit}, {brigand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top