ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brier

B R AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brier-, *brier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brier(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier

English-Thai: Nontri Dictionary
brier(n) ไม้หนาม

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIER B R AY1 ER0
BRIERE B R IH1 R
BRIERLY B R AY1 ER0 L IY0
BRIERLEY B R AY1 ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brier (n) brˈaɪər (b r ai1 @ r)
briers (n) brˈaɪəz (b r ai1 @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブライヤー;ブライアー[buraiya-; buraia-] (n) brier (Erica arborea); briar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brier
   n 1: tangled mass of prickly plants [syn: {brier}, {brierpatch},
      {brier patch}]
   2: a thorny stem or twig
   3: Eurasian rose with prickly stems and fragrant leaves and
     bright pink flowers followed by scarlet hips [syn:
     {sweetbrier}, {sweetbriar}, {brier}, {briar}, {eglantine},
     {Rosa eglanteria}]
   4: a very prickly woody vine of the eastern United States
     growing in tangled masses having tough round stems with shiny
     leathery leaves and small greenish flowers followed by
     clusters of inedible shiny black berries [syn: {bullbrier},
     {greenbrier}, {catbrier}, {horse brier}, {horse-brier},
     {brier}, {briar}, {Smilax rotundifolia}]
   5: evergreen treelike Mediterranean shrub having fragrant white
     flowers in large terminal panicles and hard woody roots used
     to make tobacco pipes [syn: {tree heath}, {briar}, {brier},
     {Erica arborea}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top