ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brewing

B R UW1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brewing-, *brewing*, brew
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brewingA rebellion was brewing.
brewingA storm is brewing.

CMU English Pronouncing Dictionary
BREWING B R UW1 IH0 NG
BREWINGTON B R UW1 IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brewing (v) brˈuːɪŋ (b r uu1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酿酒业[niàng jiǔ yè, ㄋㄧㄤˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] brewing industry; wine industry, #109,291 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brauwasser {n}brewing water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit [Add to Longdo]
酒造[しゅぞう, shuzou] (n) sake brewing; (P) [Add to Longdo]
酒造り[さけづくり, sakedukuri] (n) sake brewing [Add to Longdo]
酒造業[しゅぞうぎょう, shuzougyou] (n) brewing; distilling; wine-making [Add to Longdo]
醸造[じょうぞう, jouzou] (n,vs) brewing; distillation; (P) [Add to Longdo]
醸造業[じょうぞうぎょう, jouzougyou] (n) brewing industry [Add to Longdo]
造酒[ぞうしゅ, zoushu] (n,vs) sake brewing [Add to Longdo]
造石高[ぞうこくだか, zoukokudaka] (n) brew; brewing [Add to Longdo]
造石税[ぞうこくぜい, zoukokuzei] (n) brewing tax [Add to Longdo]
甕;甕わ[みか(甕);みかわ, mika ( kame ); mikawa] (n) (arch) large earthenware pot (for brewing sake) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brewing
   n 1: the production of malt beverages (as beer or ale) from malt
      and hops by grinding and boiling them and fermenting the
      result with yeast

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top