ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brewer

B R UW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brewer-, *brewer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brewer(n) ผู้ต้มเหล้า
brewery(n) โรงงานต้มเหล้า, Syn. distillery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)

English-Thai: Nontri Dictionary
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brewer's Yeastส่าเบียร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brewerA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ผลิตเบียร์[phūphalit bīa] (n, exp) EN: brewer  FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
โรงเบียร์[rōng bīa] (n) EN: brewery  FR: brasserie [f]
โรงงานต้มเหล้า[rōng-ngān tom lao] (n, exp) EN: brewery   FR: distillerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BREWER B R UW1 ER0
BREWERS B R UW1 ER0 Z
BREWERY B R UW1 ER0 IY0
BREWER'S B R UW1 ER0 Z
BREWERS' B R UW1 ER0 Z
BREWERIES B R UW1 ER0 IY0 Z
BREWERIES B R UW1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brewer (n) brˈuːər (b r uu1 @ r)
brewers (n) brˈuːəz (b r uu1 @ z)
brewery (n) brˈuəʳriː (b r u@1 r ii)
breweries (n) brˈuəʳrɪz (b r u@1 r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啤酒厂[pí jiǔ chǎng, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] brewery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brauer {m}; Brauerin {f}; Bierbrauer {m} | Brauer {pl}; Bierbrauer {pl}brewer | brewers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサヒビール[asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd. [Add to Longdo]
ブリューパブ[buryu-pabu] (n) microbrewery (wasei [Add to Longdo]
ブルワリー;ブリュワリー[buruwari-; buryuwari-] (n) brewery (esp. of beer) [Add to Longdo]
マイクロブリュワリー[maikuroburyuwari-] (n) microbrewery [Add to Longdo]
酒屋[さかや, sakaya] (n) (1) liquor store; wine shop; bottle shop; (2) sake dealer; liquor-store owner; brewer; (P) [Add to Longdo]
酒蔵;酒倉[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room [Add to Longdo]
酒造家[しゅぞうか, shuzouka] (n) brewer; distiller; vintner [Add to Longdo]
酒造場[しゅぞうじょう, shuzoujou] (n) brewery; distillery; winery [Add to Longdo]
酒殿[さかどの, sakadono] (n) (arch) sake brewery [Add to Longdo]
酒米[しゅまい, shumai] (n) brewer's rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brewer
   n 1: someone who brews beer or ale from malt and hops and water
      [syn: {brewer}, {beer maker}]
   2: the owner or manager of a brewery

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top