ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathtaking

B R EH1 TH T EY2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathtaking-, *breathtaking*, breathtak
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathtaking(adj) ซึ่งตื่นเต้นยินดีอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathtakingThe scenery's supposed to be breathtaking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย(adj) breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
BREATHTAKING B R EH1 TH T EY2 K IH0 NG
BREATHTAKINGLY B R EH1 TH T EY2 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breathtaking (j) brˈɛθtɛɪkɪŋ (b r e1 th t ei k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を呑むほど;息を飲むほど[いきをのむほど, ikiwonomuhodo] (exp,adj-no) breathtaking [Add to Longdo]
息を呑むよう;息を飲むよう[いきをのむよう, ikiwonomuyou] (exp,adj-na) breathtaking; thrilling [Add to Longdo]
息詰まる;息づまる[いきづまる, ikidumaru] (v5r) to be breathtaking; to be stifling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breathtaking
   adj 1: tending to cause suspension of regular breathing; "a
       breathless flight"; "breathtaking adventure" [syn:
       {breathless}, {breathtaking}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top