ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravos

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravos-, *bravos*, bravo
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravos (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)
bravo (n) brˌaːvˈou (b r aa2 v ou1)
bravoes (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravo(int) ไชโย, Syn. great, well done

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo!Bravo! Moulin Rouge (1952)
Good!- Bravo! La Dolce Vita (1960)
Brava!Bravo! Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
- Bravo.- Bravo. Tentacles (1977)
Bravo!- Bravo! Memories of Me (1988)
Number one:- Bravo, Dad! Homer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
Bravo!Bravo! Felidae (1994)
Bravo!Bravo! Four Weddings and a Funeral (1994)
Bravo!Bravo! The Devil's Advocate (1997)
Hear, hear.Bravo. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Bravo!- Bravo! Amélie (2001)
Bravo!Bravo. My Big Fat Greek Wedding (2002)
Bravo!Bravo. Nicholas Nickleby (2002)
bravo !Bravo! Exposed (2005)
Hear, hear.Bravo. Look at Me, Mommy, I'm Pretty (2008)
Bravo!Bravo. Something for You (2010)
Bravo!Bravo! Dinner for Schmucks (2010)
All right!Bravo! Green Zone (2010)
Well done.Bravo! Calm at Sea (2011)
Oui.- Bravo. Girl on a Bicycle (2013)
Hurray!Bravo! Coming Soon (2014)
Bravo!Bravo! La forêt (2014)
Bravo.Bravo. Episode #1.4 (2017)
- Bravo, Pinocchio!ไชโย ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
Yes, bravo! Beautiful.ยอดเยี่ยม ยอดมาก Blazing Saddles (1974)
- Bravo.-บราโว. Suspiria (1977)
Bravo, always readyการทำได้ดี! เก่งจริง! , ตลอดเวลาพร้อม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Bravo!ไชโย! I Spit on Your Grave (1978)
Bravo!Bravo! Idemo dalje (1982)
Bravo.ไชโย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Bravo, Alfredo.เยี่ยมไปเลย, อัลเฟรโด้. Cinema Paradiso (1988)
Bravo! Bravo! Encore!บราโว่ บราโว่ อังกอร์ ยอดมาก The Joy Luck Club (1993)
Oh... Excellent. Bravo.ยอดเยี่ยม บราโว่ The Joy Luck Club (1993)
Bravo, Doctor.ในประวัติศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย ดีใจด้วย ด็อกเตอร์ Junior (1994)
Bravo.ไชโย Don Juan DeMarco (1994)
Bravo.ไชโย Don Juan DeMarco (1994)
This is Alpha Bravo.นี่คือ ออลฟา บราโว้ Toy Story (1995)
Bravo. It's the perfect platform.ไชโย มันเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ The Birdcage (1996)
Bravo!ไชโย! The Birdcage (1996)
Ring motion detect. Alpha, Bravo, Charlie.การเคลื่อนไหวแหวนตรวจสอบ อัลฟาไชโยชาร์ลี Contact (1997)
Bravo.เยี่ยมมาก Titanic (1997)
Bravo. Next it'll be brandies in the smoking room.ต่อไปดื่มบรั่นดีในห้องสูบบุหรี่ Titanic (1997)
Bravo!เยี่ยมจริงๆ The Truman Show (1998)
Bravo!วิเศษ เยี่ยมมาก The Legend of 1900 (1998)
Bravo Company, this is Tango 7. Do you copy?บราโว่คอมพานี นี่หน่วยคอนดอร์ที่7ทราบแล้วเปลี่ยน Rushmore (1998)
Bravo!บราโว่! Street Fighter Alpha (1999)
Bravo.- ว่าไงว่าตามกัน Woman on Top (2000)
Bravo! Bravo!บราโว่ บราโว่ Inspector Gadget 2 (2003)
Bravo!ถูกต้อง ! The Dreamers (2003)
Yes, of course. (Cheering) Bravo!หนูตอบตกลงค่ะ ไชโย! Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravoThere were many journalists who praised Ogawa with, "bravo, good show!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[chaiyō] (x) EN: hurrah ; hurray ; bravo  FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[chayō] (interj) EN: hurrah  FR: hourra ! ; bravo !
วีรกรรม[wīrakam] (n) EN: bravery ; boldness ; intrepidity  FR: bravoure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVO B R AA1 V OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼赞[lǐ zàn, ㄌㄧˇ ㄗㄢˋ, / ] to praise; well done, bravo!, #60,123 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Bravour {f}bravura [Add to Longdo]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]
Meisterleistung {f}; Bravourleistung {f}feat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ブラボー[burabo-] (int) bravo (ita [Add to Longdo]
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai [Add to Longdo]
善哉善哉[ぜんざいぜんざい, zenzaizenzai] (exp) Well done!; Great!; Bravo! [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top