ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravado

B R AH0 V AA1 D OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravado-, *bravado*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravado(n) การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery

English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา 17 Again (2009)
There's your ridiculous bravado again.อวดเก่งไร้สาระอีกแล้ว Two Minutes to Midnight (2010)
Underneath all of that bravado you're afraid you'll never be the hero you want to be.แฝงอยู่ภายในทั้งหมดความอวดกล้า คุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้เป็น ฮีโร่ ที่คุณอยากเป็น Supergirl (2010)
These guys have bravado and then some.พวกนี้มันบ้าบิ่น Withdrawal (2010)
Live or die, come or go, even if we just stick it out on bravado alone, we absolutely must put someone away for this to end!ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ฉันจะต่อสู้จนวาระสุดท้าย ผมต้องจับเขาเข้าคุกให้ได้ Poseidon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravadoTrue bravery is quite another thing from bravado.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVADO B R AH0 V AA1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravado (n) brˈəvˈaːdou (b r @1 v aa1 d ou)
bravados (n) brˈəvˈaːdouz (b r @1 v aa1 d ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
空元気[からげんき, karagenki] (n) (mere) bravado [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bravado
      n 1: a swaggering show of courage [syn: {bravado}, {bluster}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top