ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brassy

B R AE1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brassy-, *brassy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brassy(adj) ดังและแหบ
brassy(sl) อากาศที่หนาวเย็น

English-Thai: Nontri Dictionary
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassyไอเสียงแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But being genuinely brassy means more than having the ability to sneak around and lie to people.แต่การเป็นคนห้าวหาญขนาดแท้ นั่นหมายถึงอีกว่า มีความสามารถในการทำตัวลับๆ ล่อๆ และเที่ยวโกหกผู้คนไปทั่ว This Is Why We Stay (2010)
Future center square Kurt Hummel there... and his brassy hag Mercedes just tore that Madonna song...กับเมอร์เซดีส เพิ่งโชว์เพลงมาดอนน่า - พวกเธออยู่ทีมเชียร์? The Power of Madonna (2010)
You need these big, brassy voices to bully the competition...เราต้องการเสียงที่แข็งแรง ห้าวหาญ Diva (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRASSY B R AE1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brassy (j) brˈaːsiː (b r aa1 s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラッシー[burasshi-] (n) (1) brassie (type of golf club); brassy; brassey; (adj-f) (2) brushy; (P) [Add to Longdo]
伊寿墨;伊須墨[いすずみ;イスズミ, isuzumi ; isuzumi] (n) (uk) brassy chub (Kyphosus vaigiensis) [Add to Longdo]
黄道色[こうどうしょく, koudoushoku] (n) brassy yellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brassy
   adj 1: resembling the sound of a brass instrument [syn:
       {brassy}, {brasslike}]
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]
   3: unrestrained by convention or propriety; "an audacious trick
     to pull"; "a barefaced hypocrite"; "the most bodacious
     display of tourism this side of Anaheim"- Los Angeles Times;
     "bald-faced lies"; "brazen arrogance"; "the modern world with
     its quick material successes and insolent belief in the
     boundless possibilities of progress"- Bertrand Russell [syn:
     {audacious}, {barefaced}, {bodacious}, {bald-faced},
     {brassy}, {brazen}, {brazen-faced}, {insolent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top