ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brass

B R AE1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brass-, *brass*, bras
English-Thai: Longdo Dictionary
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brass(n) ทองเหลือง
brass(n) แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brass(n) ความกล้า, See also: ความใจกล้า
brass(n) เครื่องเป่าทองเหลือง
brass(n) กลุ่มคนใหญ่คนโต
brass(sl) การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
brass(sl) เงิน
brassy(adj) ดังและแหบ
brassy(sl) อากาศที่หนาวเย็น
brass up(phrv) ใส่สายรัดทำด้วยหนังให้ม้า (มักทำด้วยเหล็ก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
brassiere(บระเซียร์') n. ยกทรงสตรี
zebrass(ซี'แบรส) n. ลูกม้าลาย,ลูกลา

English-Thai: Nontri Dictionary
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brass knuckleสนับมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Brassทองเหลือง [การแพทย์]
Brass band musicดนตรีบรรเลงแตรวง [TU Subject Heading]
Brass, Polishedทองเหลืองเป็นเงา [การแพทย์]
Brassesทองเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brassicaพืชตระกูลกะหล่ำ [TU Subject Heading]
Brassicaผักกาด [การแพทย์]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Brassieresเสื้อยกทรง [TU Subject Heading]
Brassyไอเสียงแห้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brass(slang) พวกตำรวจหรือทหารยศสูงๆ
brass ring(n) โอกาสทอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brassA brass band is marching along the street.
brassBold as brass.
brassBrass is an alloy of copper and zinc.
brassBronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
brassGold is similar in color to brass.
brassHe belongs to the brass band.
brassI belong to the brass band.
brassI belong to the brass band, and so does my brother.
brassI like my old brass tea pot.
brassI think it's about time we got down to brass tacks.
brassLet's get down to brass tacks and make a decision.
brassLet's get down to brass tacks and talk business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนับมือ(n) knuckle-duster, See also: brass knuckles, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องสวมมือทำเป็นรูปเหมือนแหวน 4 วงติดกันสำหรับสวมนิ้วมือเวลาชก
อัจกลับ(n) brass lantern, Syn. โคม, โคมไฟ, โคมระย้า, Count Unit: ช่อ, ดวง, พะวง, Thai Definition: โคมอย่างหนึ่งทำด้วยทองเหลือง บางทีมีระย้าห้อย ใช้ในสมัยโบราณ
เสื้อยกทรง(n) brassiere, See also: bra, Syn. ยกทรง, ชั้นใน, Example: เสื้อยกทรงที่ใส่พอดี ทรงอกจะต้องไม่ล้นข้างบน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อชั้นในของหญิง ทำรูปเข้ากับทรวงอก
แตร(n) horn, See also: brass wind instrument, bugle, trumpet, clarion, klaxon, Example: เมื่อเดินย่ำทรายต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงขลุ่ยและแตรอย่างแผ่วเบาเศร้าสร้อย ราวกับจะกระซิบบอกเรื่องราวที่ผู้คนลืมเลือนไปหมดสิ้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องดนตรีในจำพวกเครื่องเป่า ทำด้วยโลหะ มีปากบาน
แตรวง(n) brass band, Example: เราจะหาแตรวงไปประโคมเธอเมื่อเธอมาถึงท่าอากาศยาน, Count Unit: วง, Thai Definition: วงดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลือง จำพวกแตรและเครื่องตี เช่น กลอง จะจัดเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ก็ได้ ใช้ในการบรรเลงเพลงต่างๆ
แตรวงโยธวาทิต(n) brass band, Count Unit: วง, Thai Definition: วงดนตรีทหารหรือตำรวจเป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลืองจำพวกแตร เครื่องตี และเครื่องลมต่างๆ มักจัดเป็นวงใหญ่ ใช้ในเวลากองทหารเดินและอื่นๆ
ทองเหลือง(n) brass, Syn. ทองสัมฤทธิ์, ทองบรอนซ์, Example: แจกันใบนั้นทำมาจากทองเหลือง, Thai Definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี ลักษณะเป็นโลหะสีเหลือง
ทองสักโก(n) brass leaf used for covering a pagoda, Example: เขามีอาชีพทำทองสักโก, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ป้องกันการผุกร่อน
ยกทรง(n) brassiere, See also: bra, underwear, camisole, uplift, Syn. เสื้อยกทรง, เสื้อชั้นใน, Example: ยกทรงของเธอแพลมออกมาขณะที่อยู่บนรถไฟ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อหรือผ้ายกทรวงผู้หญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[bōk] (v) EN: blow ; fan  FR: ventiler ; brasser l'air
ชุดชั้นใน[chut channai] (n, exp) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere  FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
หอม[høm] (v) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss  FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[høm kaēm] (v) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss  FR: embrasser ; donner un baiser thaï
จอก[jøk] (n) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup  FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
จุมพิต[jumphit] (v) EN: kiss ; touch with the lips  FR: embrasser ; baiser
จูบ[jūp] (v) EN: kiss  FR: embrasser ; baiser
จูบแก้ม[jūp kaēm] (n, prop) EN: kiss on the cheek  FR: embrasser sur la joue
จูบปาก[jūp pāk] (v, exp) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up  FR: embrasser sur la bouche
การกอด[kān køt] (n) EN: embrace  FR: embrassement [m] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRASS B R AE1 S
BRASSO B R AE1 S OW0
BRASSY B R AE1 S IY0
BRASSES B R AE1 S IH0 Z
BRASSELL B R AE1 S AH0 L
BRASSEUR B R AE1 S ER2
BRASSEUX B R AA1 S UH2
BRASSARD B R AE1 S ER0 D
BRASSO'S B R AE1 S OW0 Z
BRASSERIE B R AE1 S AH0 R IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brass (n) brˈaːs (b r aa1 s)
brassy (j) brˈaːsiː (b r aa1 s ii)
brasses (n) brˈaːsɪz (b r aa1 s i z)
brassard (n) brˈæsaːd (b r a1 s aa d)
brassier (j) brˈaːsɪəʳr (b r aa1 s i@ r)
brassards (n) brˈæsaːdz (b r a1 s aa d z)
brasserie (n) brˈæsəriː (b r a1 s @ r ii)
brassiere (n) brˈæzɪəʳr (b r a1 z i@ r)
brassiest (j) brˈaːsɪɪst (b r aa1 s i i s t)
brasseries (n) brˈæsərɪz (b r a1 s @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸罩[xiōng zhào, ㄒㄩㄥ ㄓㄠˋ, ] brassiere (underwear); bra, #23,296 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] Brassica campestris subsp. rapa, #35,034 [Add to Longdo]
黄铜[huáng tóng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] brass, #47,781 [Add to Longdo]
军乐队[jūn yuè duì, ㄐㄩㄣ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] brass band, #55,889 [Add to Longdo]
塌棵菜[tā kē cài, ㄊㄚ ㄎㄜ ㄘㄞˋ, ] Brassica narinosa (broadbeaked mustard); Chinese flat cabbage, #472,176 [Add to Longdo]
芸薹[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, ] Brassica (cabbage family) [Add to Longdo]
芸薹属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, ] Brassica (cabbage family) [Add to Longdo]
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, / ] Brassica oleracea; kohlrabi [Add to Longdo]
铜管乐器[tóng guǎn yuè qì, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] brass instruments [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blaskapelle {f}brass band [Add to Longdo]
Blechblasinstrument {n}; Blechinstrument {n} [mus.] | Blechblasinstrumente {pl}brass instrument | brass instruments [Add to Longdo]
Messinggießerei {f}brass foundry [Add to Longdo]
Messingschild {n}; Messinggedenktafel {f}brass plate; brass plaque [Add to Longdo]
Schlagring {m}brass knuckles [Add to Longdo]
hohes Tier [mil.] | die hohen Tierebrass hat [Br.] | the top brass [Add to Longdo]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
カップ[kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P) [Add to Longdo]
ケール[ke-ru] (n) (See 羽衣甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
ブラジャー[buraja-] (n) bra; brassiere; (P) [Add to Longdo]
ブラス[burasu] (n) brass [Add to Longdo]
ブラスバンド[burasubando] (n) brass band; (P) [Add to Longdo]
ブラスリー[burasuri-] (n) brasserie (fre [Add to Longdo]
ブラスロック[burasurokku] (n) brass rock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brass
   n 1: an alloy of copper and zinc
   2: a wind instrument that consists of a brass tube (usually of
     variable length) that is blown by means of a cup-shaped or
     funnel-shaped mouthpiece [syn: {brass}, {brass instrument}]
   3: the persons (or committees or departments etc.) who make up a
     body for the purpose of administering something; "he claims
     that the present administration is corrupt"; "the governance
     of an association is responsible to its members"; "he quickly
     became recognized as a member of the establishment" [syn:
     {administration}, {governance}, {governing body},
     {establishment}, {brass}, {organization}, {organisation}]
   4: impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness";
     "he had the effrontery to question my honesty" [syn:
     {boldness}, {nerve}, {brass}, {face}, {cheek}]
   5: an ornament or utensil made of brass
   6: the section of a band or orchestra that plays brass
     instruments [syn: {brass section}, {brass}]
   7: a memorial made of brass [syn: {brass}, {memorial tablet},
     {plaque}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top