ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bracken

B R AE1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bracken-, *bracken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracken(n) ต้นไม้ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
bracken(n) ต้นเฟิร์น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracken Fernผักกูด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าละเมาะ[pālamǿ] (n) EN: grove ; wood ; scrub forest ; bracken  FR: broussaille [f] ; buisson [m] ; fourré [m] ; hallier [m]
พง[phong] (n) EN: clumb ; thicket ; mass of reeds ; mass of grasses ; mass of undegrowth ; bracken  FR: broussailles [fpl] ; touffes d'herbe [f] ; brousse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACKEN B R AE1 K AH0 N
BRACKENS B R AE1 K AH0 N Z
BRACKENBURY B R AE1 K AH0 N B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bracken (n) brˈækən (b r a1 k @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
わらび粉;蕨粉[わらびこ, warabiko] (n) bracken starch (starch produced from the rhizomes of bracken) [Add to Longdo]
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch) [Add to Longdo]
早蕨[さわらび, sawarabi] (n) (See 蕨) freshly budded bracken [Add to Longdo]
[わらび, warabi] (n) bracken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bracken
   n 1: fern of southeastern Asia; not hardy in cold temperate
      regions [syn: {bracken}, {Pteridium esculentum}]
   2: large coarse fern often several feet high; essentially weed
     ferns; cosmopolitan [syn: {bracken}, {pasture brake},
     {brake}, {Pteridium aquilinum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top