ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boyhood

B OY1 HH UH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boyhood-, *boyhood*, boyhoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boyhood(n) วัยเด็ก, Ant. girlhood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boyhood(บอย'ฮูด) n. วัยเด็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
boyhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was selected for the emotional attachment he had for my model number due to his boyhood experiences. This aided in my infiltration.ผมถูกเลือกจากเหล่าหุ่นยนต์ เพราะความทรงจำที่คุณมี ในวัยเด็ก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Know who else famously smoked a pipe? Boyhood hero of mine.รู้มั้ยคนดังคนไหนอีกที่สูบไปป์ ฮีโร่ผมตอนเด็กเลยล่ะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Boyhood friend and part owner in a bar with crews.เธอจะแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะ ได้สิ ฉันทำได้ You Are My Everything (2008)
Oh! And the location of your secret boyhood pot stash.โอ้ และก็เป็นที่ซ่อนเงินแอบเก็บช่วงวัยเด็ก The Debarted (2009)
Why don't you tell me what's missing from my boyhood dream?ทำไมคุณไม่บอกฉันสิ่งที่ขาดหายไป จากความฝันในวัยเด็กของฉันได้อย่างไร Transformers: Age of Extinction (2014)
Your boyhood is drawing to an end.วัยเยาว์พวกเจ้ากำลังสิ้นสุด Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boyhoodHe was very naughty in his boyhood.
boyhoodHis boyhood experiences taught him what it was like to be poor.
boyhoodI cannot see this picture never remembering my boyhood.
boyhoodIn his boyhood, Yasunari Kawabata took care of his grandfather.
boyhoodThey laughed at photograph of my boyhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มสาว(n) youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
วัยเด็ก(n) childhood, See also: boyhood or girlhood, immaturity, infancy, Ant. วัยแก่, วัยชรา, Example: พอนึกถึงบทเพลงที่แม่เห่กล่อมตอนวัยเด็กก็หลับได้, Thai Definition: ระยะที่อายุยังน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัยหนุ่ม[wainum] (n) EN: boyhood ; youth  FR: jeunesse [f] ; adolescence [f] ; première jeunesse [f]
วัยหนุ่มสาว[wainumsāo] (n) EN: youth ; boyhood ; girlhood ; adolescence ; salad days  FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOYHOOD B OY1 HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boyhood (n) bˈɔɪhud (b oi1 h u d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boyhood
      n 1: the childhood of a boy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top