ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boyfriend

B OY1 F R EH2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boyfriend-, *boyfriend*, boyfrien
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boyfriend(n) เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boyfriendn. เพื่อนชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boyfriendBeth was asked by her lazy boyfriend to do his history homework.
boyfriendHe made no effort to accept his daughter's boyfriend.
boyfriendHe's a very romantic boyfriend who brings me flowers each night.
boyfriendHe was relieved when she informed him that she has a new rich boyfriend.
boyfriendHow about giving me a promotion from just-a-friend to boyfriend?
boyfriendHow long are you going to be seeing that loser of a boyfriend?
boyfriendI don't have much in common with my left-handed boyfriend.
boyfriendI don't think my boyfriend and I will ever make up.
boyfriendIf there's a good way to sound out whether a woman has a boyfriend or not please tell me.
boyfriendI never want for a boyfriend.
boyfriendIsn't my boyfriend terrible? He always takes me to see horror movies, even though he knows I don't like them. I hate it.
boyfriendI talked my boyfriend into buying me a ring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนชาย(n) boyfriend, Example: หล่อนตัดสินใจหนีตามเพื่อนชายซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือน, Thai Definition: เพื่อนเพศชายที่สนิทสนมชอบพอกัน
แฟน(n) boyfriend or girlfriend, See also: sweetheart, beloved person, lover, beau, suitor, Syn. คนรัก, คู่รัก, Example: เธอคบกับแฟนคนนี้นานกว่าแฟนคนก่อนๆ, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟนคนแรก[faēn khon raēk] (n, exp) EN: first boyfriend ; first girlfriend  FR: premier amour [m]
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [mpl]
เพื่อนชาย[pheūoenchāi] (n) EN: boyfriend ; budy ; pal  FR: petit ami [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOYFRIEND B OY1 F R EH2 N D
BOYFRIENDS B OY1 F R EH2 N D Z
BOYFRIEND'S B OY1 F R EH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boyfriend (n) bˈɔɪfrɛnd (b oi1 f r e n d)
boyfriends (n) bˈɔɪfrɛndz (b oi1 f r e n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, ] boyfriend; paramour (of a woman), #54,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレカノ[karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters [Add to Longdo]
元カレ[もとカレ, moto kare] (n) (abbr) (sl) (See 彼氏) former boyfriend [Add to Longdo]
元交際相手[もとこうさいあいて, motokousaiaite] (n) former boyfriend; former girlfriend [Add to Longdo]
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend [Add to Longdo]
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate [Add to Longdo]
男友達[おとこともだち, otokotomodachi] (n) boyfriend; man friend [Add to Longdo]
[かれ, kare] (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
彼氏[かれし, kareshi] (pn,adj-no) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
恋人同士;恋人同志[こいびとどうし, koibitodoushi] (n) pair of lovers; girlfriend and boyfriend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boyfriend
   n 1: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
      known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
      {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top