ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boy

B OY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boy-, *boy*
English-Thai: Longdo Dictionary
boy(n) เด็กผู้ชาย
poster boy(n, phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boy(n) เด็กชาย, See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย, Syn. lad, Ant. girl
boy(n) บ๋อย, See also: บริกร
boyish(adj) ทำตัวเหมือนเด็ก
boycott(n) การคว่ำบาตร, Syn. embargo
boycott(vt) คว่ำบาตร, See also: ตัดการช่วยเหลือทางการค้า, ไม่ซื้อสินค้า, Syn. embargo, Ant. patronize
boyhood(n) วัยเด็ก, Ant. girlhood
boy scout(n) ลูกเสือชาวบ้าน, Ant. girl scout
boyfriend(n) เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
boyfriendn. เพื่อนชาย
boyhood(บอย'ฮูด) n. วัยเด็ก
boyish(บอย'อิช) adj. เหมือนเด็ก,คล้ายเด็ก,มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: boyishness n.
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid

English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
BOY boy scout(n) ลูกเสือ
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
boyhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
boyish(adj) เหมือนเด็ก,เกี่ยวกับเด็ก,เป็นเด็ก,คล้ายๆเด็ก
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
cowboy(n) คนเลี้ยงวัว,โคบาล
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boycottการคว่ำบาตร, การเลิกติดต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boy Scoutsลูกเสือ [TU Subject Heading]
Boycottการคว่ำบาตร, Example: การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Boyle's lawกฎของบอยล์, กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือเมื่ออุณหภูมิคงตัง ความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Boysเด็กชาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boy(n, adj, adv) เด็กชาย, See also: A. @@@
boy[บอย] เด็กผู้ชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boyA baby boy was born to them.
boyA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
boyA boy came running toward me.
boyA boy came running towards me.
boyA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
boyA boy is walking across the street.
boyA boy made off with some money.
boyA boy needs a father he can look up to.
boyA boy of seventeen is often as tall as his father.
boyA boy or a girl?
boyA boy ran off with some money.
boyA boy sleeping in bed seems to be an angel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด.ช.(n) boy, Syn. เด็กชาย
ไอ้หนู(pron) boy, Ant. อีหนู
วัยหนุ่มสาว(n) youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
วัยเด็ก(n) childhood, See also: boyhood or girlhood, immaturity, infancy, Ant. วัยแก่, วัยชรา, Example: พอนึกถึงบทเพลงที่แม่เห่กล่อมตอนวัยเด็กก็หลับได้, Thai Definition: ระยะที่อายุยังน้อย
คว่ำบาตร(v) boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai Definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน
พลอง(n) staff, See also: boy scout staff, Syn. ไม้พลอง, Example: ผมทุบหัวมันด้วยพลองจนมันสลบไป, Count Unit: อัน, เล่ม, Thai Definition: ไม้ใช้เป็นอาวุธยาวประมาณ 4 ศอก
พ่อหนู(n) boy, Ant. แม่หนู, Example: ใบหน้าของตรีนับวันจะอ้วนกลมเพราะพ่อหนูกินเก่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: คำนำหน้าที่ใช้เรียกผู้ชายวัยอ่อนกว่าด้วยความเอ็นดู
เพื่อนชาย(n) boyfriend, Example: หล่อนตัดสินใจหนีตามเพื่อนชายซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือน, Thai Definition: เพื่อนเพศชายที่สนิทสนมชอบพอกัน
ลูกศิษย์วัด(n) monk's attendant, See also: boy who serves a monk in the monastery, Syn. เด็กวัด, Thai Definition: เด็กรับใช้ปรนนิบัติสงฆ์อยู่ตามวัด
ดรุณ(n) boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้น้อง[ainøng] (n) EN: kid ; boy
บ๋อย[bøi] (n) EN: boy  FR: serveur [m]
บอยคอต = บอยคอตต์[bøikhøt] (v) EN: boycott
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กบ้านนอก[dek bānnøk] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กชา[dek chā] (n) EN: page ; errand boy
เด็กชาย[dekchāi] (n) EN: boy  FR: garçon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOY B OY1
BOYE B OY1
BOYZ B OY1 Z
BOYT B OY1 T
BOYS B OY1 Z
BOYD B OY1 D
BOYEA B OY1 IY0 AH0
BOYAN B OY1 AA0 N
BOYDE B OY1 D
BOY'S B OY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boy (n) bˈɔɪ (b oi1)
Boyz (n) bˈɔɪz (b oi1 z)
boys (n) bˈɔɪz (b oi1 z)
Boyer (n) bˈɔɪər (b oi1 @ r)
Boyett (n) bɔɪˈɛt (b oi e1 t)
boyish (j) bˈɔɪɪʃ (b oi1 i sh)
boycott (v) bˈɔɪkɒt (b oi1 k o t)
boyhood (n) bˈɔɪhud (b oi1 h u d)
boycotts (v) bˈɔɪkɒts (b oi1 k o t s)
boyishly (a) bˈɔɪɪʃliː (b oi1 i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男孩[nán hái, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ, ] boy, #3,228 [Add to Longdo]
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap, #4,288 [Add to Longdo]
男孩子[nán hái zi, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] boy, #13,565 [Add to Longdo]
男童[nán tóng, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] boy; male child, #18,312 [Add to Longdo]
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] boyish; childish, #22,615 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] boy, #27,643 [Add to Longdo]
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, ] boyfriend; paramour (of a woman), #54,940 [Add to Longdo]
童子军[tóng zǐ jūn, ㄊㄨㄥˊ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, / ] boy scout, #65,331 [Add to Longdo]
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, ] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry) [Add to Longdo]
玻意耳定律[Bō yì ěr dìng lǜ, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] Boyle's law [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boykott {m}boycott [Add to Longdo]
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden {pl}; Boykottierendeboycotter | boycotters [Add to Longdo]
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry [Add to Longdo]
Pikkolo {m}boy waiter [Add to Longdo]
Wunderknabe {m}boy wonder; wonder boy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
いいぞ[iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ぼっちゃま[bocchama] (n) (hon) (See ぼっちゃん・1,坊様・2) son; boy [Add to Longdo]
ぼやかす[boyakasu] (v5s,vt) (See 暈す) to make ambiguous [Add to Longdo]
ぼやく[boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boy
   n 1: a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the
      boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only
      boys in uniform" [syn: {male child}, {boy}] [ant: {female
      child}, {girl}, {little girl}]
   2: a friendly informal reference to a grown man; "he likes to
     play golf with the boys"
   3: a male human offspring; "their son became a famous judge";
     "his boy is taller than he is" [syn: {son}, {boy}] [ant:
     {daughter}, {girl}]
   4: (ethnic slur) offensive and disparaging term for Black man;
     "get out of my way, boy"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 extent
 
 1. boy, uzunluk, mesafe, saha, büyüklük
 2. kapsam, şümul
 3. derece, mertebe, had
 4. (huk.) musadere emirnamesi, müsadere
 5. (mat.) uzanma. to a great extent büyük çapta. to the full extent of his power elinden geldiği kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 length
 
 1. uzunluk, boy
 2. müddet, mesafe, süre
 3. (gram.) bir sesli harfin uzatılması veya uzunluğu. length of days uzun ömür. at great length tafsilâtıyle, ayrıntılarıyle. at length uzun uzadıya
 4. en nihayet. at full length tafsilatıyle
 5. boylu boyunca. cable' length (den.) gomene boyu, yüz kulaç. go to all lengths, go to any length her çareyi kullanmak, her çareye başvurmak. keep one at arm' length birini pek yaklaştırmamak, samimi olmasına müsaade etmemek. race won by a length bir at veya kayık boyu ile kazanılan yarış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 magnitude
 
 1. büyüklük, boy
 2. önem, ehemmiyet
 3. (astr.) kadir. star of the first magnitude birinci kadirden olan yıldız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 phratry
 
 1. (sosyol.) aşiret, boy, uruk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stature
 
 1. boy, kamet, endam, insan veya hayvan boyu. moral stature ahlaki fazilet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top