หรือคุณหมายถึง boutiqü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boutique

B UW0 T IY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boutique-, *boutique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boutique(n) ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย
boutique(n) ร้านเล็กๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ร้านขายสินค้านำเข้า, Syn. bazaar, emporium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูติก(n) boutique, Syn. ร้านบูติก, Example: นักเรียนของโรงเรียนเป็นเจ้าของบูติกเล็กๆ กันหลายคน, Thai Definition: ร้านขนาดเล็กที่ขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ แบบนำสมัย, Notes: (อังกฤษ)
บูติก(n) boutique, Syn. ร้านบูติก, Thai Definition: ร้านขนาดเล็กที่ขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ แบบนำสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูติก = บุติก[būtik = butik] (n) EN: boutique  FR: boutique [f]
ห้างร้าน[hāngrān] (n) EN: shops ; stores  FR: boutique [f] ; échoppe [f]
ร้าน[rān] (n) EN: shop ; store (Am.) ; stall  FR: magasin [m] ; boutique [f] ; échoppe [f]
ร้านค้า[rānkhā] (n) EN: shop ; store (Am.) ; firm  FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขายของ[rān khāikhøng] (n) EN: shop ; store  FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขายเสื้อผ้า[rān khāi seūaphā] (n, exp) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house  FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเล็ก ๆ[rān lek-lek] (n, exp) EN: boutique  FR: échoppe [f] (vx)
ร้านปลอดภาษี[rān pløt phāsī] (n, exp) EN: duty free shop  FR: magasin hors taxes [m] ; boutique hors taxes [f]
แต่งร้าน[taeng rān] (v, exp) EN: decorate a shop  FR: décorer un magasin/une boutique

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUTIQUE B UW0 T IY1 K
BOUTIQUES B UW0 T IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boutique (n) bˈuːtˈiːk (b uu1 t ii1 k)
boutiques (n) bˈuːtˈiːks (b uu1 t ii1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boutique {f} | Boutiquen {pl}boutique; millinery | boutiques; millineries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, Syn. magasin
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスミヌカン[hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
服飾店[ふくしょくてん, fukushokuten] (n) clothing store; boutique; dress shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boutique
      n 1: a shop that sells women's clothes and jewelry [syn:
           {boutique}, {dress shop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top