ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bourn

B AO1 R N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bourn-, *bourn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมลเบิร์น[Mēlboēn = Mēnboēn] (n, prop) EN: Melbourne  FR: Melbourne

CMU English Pronouncing Dictionary
BOURN B AO1 R N
BOURNE B AO1 R N
BOURNIAS B AO1 R N IY0 AH0 S
BOURNEWOOD B AO1 R N W UH2 D
BOURNONVILLE B AO1 R N AH0 N V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bourn (n) bˈuəʳn (b u@1 n)
Bourne (n) bˈɔːn (b oo1 n)
bourne (n) bˈuəʳn (b u@1 n)
bourns (n) bˈuəʳnz (b u@1 n z)
bournes (n) bˈuəʳnz (b u@1 n z)
Bournemouth (n) bˈɔːnməθ (b oo1 n m @ th)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーン[bo-n] (n) (1) born; (2) {comp} Bourne (shell); (P) [Add to Longdo]
メルボルン[meruborun] (n) Melbourne; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bourn
   n 1: an archaic term for a boundary [syn: {bourn}, {bourne}]
   2: an archaic term for a goal or destination [syn: {bourn},
     {bourne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top