ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bounteously

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounteously-, *bounteously*, bounteous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bounteously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bounteously*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounteously (a) bˈauntɪəʳsliː (b au1 n t i@ s l ii)
bounteous (j) bˈauntɪəʳs (b au1 n t i@ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounteous(adj) ใจดี, Syn. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful

English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบอ้อมอารี(v) be generous, See also: be bounteous, be bountiful, be kind, Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ, Example: ทุกศาสนาสอนให้คนทำความดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี, Thai Definition: แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
โอบเอื้อ(v) be generous, See also: be bounteous, be bountiful, be kind, Syn. เอื้อเฟื้อ, เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี, Example: อาจารย์เป็นคนใจดีมาก ท่านโอบเอื้อและเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ
โอบอ้อมอารี(adj) generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ, Example: สังคมชนบทเป็นชุมชนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, Thai Definition: แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
โอบเอื้อ(adj) generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. เอื้อเฟื้อ, เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอบอ้อมอารี[ōp-øm-ārī] (v) EN: be generous ; be bounteous ; be bountiful ; be kind  FR: être généreux ; être bon
โอบอ้อมอารี[ōp-øm-ārī] (adj) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阔气[kuò qi, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧ˙, / ] lavish; generous; bounteous; prodigal, #49,481 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigebigkeit {f}bounteousness [Add to Longdo]
freigiebig {adv}bounteously [Add to Longdo]
großzügigbounteous [Add to Longdo]
großzügig {adv}bounteously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bounteously
      adv 1: in a bountiful manner [syn: {bountifully}, {bounteously},
             {plentifully}, {plenteously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top