ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boundary line

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boundary line-, *boundary line*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boundary line๑. เส้นพรมแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. เส้นแบ่งเขต (ก. ที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
boundary lineboundary line, เส้นขอบเขต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวเขต(n) boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน(n) boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวเขต[naēo khēt] (n, exp) EN: boundary line
แนวเขตแดน[naēo khētdaēn] (n, exp) EN: boundary line
พรมแดน[phromdaēn] (n) EN: border ; boundary line  FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边界线[biān jiè xiàn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] boundary line; border line, #51,357 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] TH: แนวหรือเส้นแบ่งเขต  EN: boundary line

Japanese-English: EDICT Dictionary
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] (n) boundary line [Add to Longdo]
境目[さかいめ, sakaime] (n) border; boundary line; crisis; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boundary line
      n 1: a line that indicates a boundary [syn: {boundary line},
           {border}, {borderline}, {delimitation}, {mete}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top