ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bouncer

B AW1 N S ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bouncer-, *bouncer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bouncer(n) คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNCER B AW1 N S ER0
BOUNCERS B AW1 N S ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
用心棒[ようじんぼう, youjinbou] (n) (1) bodyguard; bouncer; guard; (2) bar (e.g. on a door); bolt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bouncer
      n 1: a person whose duty is to throw troublemakers out of a bar
           or public meeting [syn: {bouncer}, {chucker-out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top