ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

both ways

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -both ways-, *both ways*, both way
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
both waysHe took a taxi both ways.
both waysI think his method of teaching cuts both ways.
both waysIt's a good rule to look both ways before you cross the street anywhere.
both waysTheir offer cuts both ways.
both waysYou can't have it both ways.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งขึ้นทั้งล่อง(adv) every way, See also: both ways, Example: เขาเข้าใจว่าเธอต้องเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง แต่ก็ขอให้กำลังใจว่าจงแน่วแน่ และอดทนเข้าไว้, Thai Definition: มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทำนองไม่ดี), Notes: (สำนวน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き帰り[ゆきかえり;いきかえり, yukikaeri ; ikikaeri] (n,vs) going and returning (e.g. work, school); both ways [Add to Longdo]
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools [Add to Longdo]
二股かける;二股掛ける[ふたまたかける, futamatakakeru] (exp,v1) (See 二股をかける) to two-time; to play it both ways; to sit on the fence [Add to Longdo]
二股をかける;二股を掛ける[ふたまたをかける, futamatawokakeru] (exp,v1) to play it both ways; to sit on the fence; to two-time [Add to Longdo]
両天秤に掛ける;両天秤にかける[りょうてんびんにかける, ryoutenbinnikakeru] (exp,v1) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools [Add to Longdo]
両天秤を掛ける;両天秤をかける[りょうてんびんをかける, ryoutenbinwokakeru] (exp,v1) (See 両天秤に掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools [Add to Longdo]
両様[りょうよう, ryouyou] (n) two ways; both ways; two kinds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top