ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botch

B AA1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botch-, *botch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botch(vt) ทำผิดพลาด, Syn. bungle
botch(n) ผลงานที่แย่, See also: ผลงานที่ล้มเหลว
botch(vt) ทำหรือพูดด้วยอาการที่งุ่มง่าม
botch(vt) ซ่อมแซมอย่างลวกๆ, See also: งานหยาบ
botch up(phrv) ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง, Syn. mess up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก

English-Thai: Nontri Dictionary
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botchI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTCH B AA1 CH
BOTCHED B AA1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botch (v) bˈɒtʃ (b o1 ch)
botched (v) bˈɒtʃt (b o1 ch t)
botcher (n) bˈɒtʃər (b o1 ch @ r)
botches (v) bˈɒtʃɪz (b o1 ch i z)
botchers (n) bˈɒtʃəz (b o1 ch @ z)
botching (v) bˈɒtʃɪŋ (b o1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botch
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top